e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2019.
HAKOM objavljuje Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2019. u svrhu provedbe postupka javne rasprave.

Datum otvaranja rasprave: 25. srpnja 2018.
Datum zatvaranja rasprave: 20. kolovoza 2018.

Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 10 sati zadnjeg dana rasprave.

Registrirajte se na javnu raspravu

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

 
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.