e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava drugi krug - Tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji
HAKOM je u ovom postupku proveo javnu raspravu od 27. rujna do 22. listopada 2018.
 
Međutim, u tijeku javne rasprave, HAKOM je utvrdio da operatori Dialoga, Raystorm, 4Tel, Siol, IT Jedan, Chaos, iProjekt, Primo Teh, VM Telekom i Nexcom, imaju potpisan ugovor o međupovezivanju, a što je osnova da isti operatori budu određeni operatorima sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu. Stoga je HAKOM dopunio prijedlog odluke na način da se Dialoga, Raystorm, 4Tel, Siol, IT Jedan, Chaos, iProjekt, Primo Teh, VM Telekom i Nexcom odrede operatorima sa značajnom tržišnom snagom na ovom mjerodavnom tržištu, o čemu HAKOM provodi drugi krug javne rasprave. Komentari operatora iz prvog kruga javne rasprave bit će uzeti u obzir prilikom donošenja prijedloga odluke za notifikaciju Europskoj komisiji.
 
HAKOM objavljuje drugi krug javne raspravu o prijedlogu odluke u postupku provođenja Analize veleprodajnog završavanja veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji.


Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 30. listopada 2018.
Datum zatvaranja rasprave: 14. studenog 2018.
Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.