e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - HAKOM je pokrenuo postupak izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d.
JAVNA RASPRAVA - Nakon provedenog javnog poziva, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je postupak izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d.
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Standardne ponude i tekst Standardne ponude (koja predstavlja Privitak 1 prijedloga Odluke) stavljen je na javnu raspravu putem sustava e-operator.
 
Radi lakšeg snalaženja i pregleda izvršenih izmjena, tekst Standardne ponude s vidljivim izmjenama (track changes) kao i Dodatke koji čine sastavni dio Standardne ponude, možete pronaći na poveznicama:
 • Standardna ponuda s vidljivim izmjenama (track changes) (pdf)
 • Dodatak 1 - Cjenik usluga (pdf)
 • Dodatak 2 - Zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja (pdf)
 • Dodatak 3a - Prijava EKI smetnji (pdf)
 • Dodatak 3b - Prijava EKI radova sanacije (pdf)
 • Dodatak 4 - Najava radova u EKI (pdf)
 • Dodatak 5 - Zapisnik o primopredaji i kontroli kvalitete izvedenih radova (pdf)
 • Dodatak 6 - Troškovnik radova i materijala (pdf)
 • Dodatak 7 - Obrazac Izjave o povjerljivosti (pdf)
 • Dodatak 8 - Tekst bankarske garancije (pdf)
 • Dodatak 9 - Rokovi za otklanjanje nedostataka na EKI (pdf)
 • Dodatak 10 - Zahtjev za dostavu informacija o trasama EKI (pdf)
 • Dodatak 11 - Okvirni ugovor (pdf)
 • Dodatak 12 - Zahtjev za pristup bazi EKI trasa, čistopis (pdf)

Budući da Dodaci nisu objavljeni putem sustava e-operator, eventualni komentari na tekst Dodataka mogu se ugraditi kao opći komentari.

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 30. studenoga 2018.
Datum zatvaranja rasprave: 15. siječnja 2019.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.