e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
HAKOM objavljuje izmjenu Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze, u svrhu provedbe postupka javne rasprave.

U navedenom planu dodjele predlaže se dodavanje 80 MHz kanalnog rasporeda u frekvencijskom pojasu gornjih 6 GHz (6425 - 7125 MHz).

Registrirajte se na javni poziv

Datum otvaranja rasprave: 5. ožujka 2019.
Datum zatvaranja rasprave: 26. ožujka 2019.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.