e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Plan obrojčavanja (numeriranja)
Na temelju članka 69. Zakona o elektroničkim komunikacijama (N.N. 73/08) (u daljnjem tekstu: Zakon) djelotvorno upravljanje brojevnim prostorom u Republici Hrvatskoj kao prirodno ograničenim općim dobrom, radi osiguravanja razložne, ravnomjerne i djelotvorne uporabe adresa i brojeva, temelji se na međunarodnim propisima te međunarodnim ugovorima i sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) upravlja brojevnim prostorom, planira uporabu te provodi dodjelu brojeva, u skladu s Planom numeriranja. Plan numeriranja, kao i izmjene tih planova, donosi HAKOM nakon provedenog postupka javne rasprave u skladu sa člankom 22. Zakona, vodeći pritom računa da potrebe operatora i korisnika usluga u vezi s dodjelom brojeva u svakom trenutku budu zadovoljene na transparentan, objektivan, ravnomjeran i nepristran način.
Planom numeriranja utvrđuje se namjena brojeva, omogućuje se jednaka dostupnost odgovarajuće količine brojeva svim operatorima i korisnicima usluga, te se osigurava potreban brojevni prostor za prenosivost broja i odabir operatora, i za uvođenje novih elektroničkih komunikacijskih usluga.
HAKOM obavlja redovitu provjeru Plana numeriranja, i može izmijeniti plan radi ispunjavanja obveza na temelju međunarodnih propisa, ugovora ili sporazuma, ili radi zaštite dostupnosti brojeva, vodeći pritom računa o učinku tih izmjena, a osobito o izravnim i neizravnim troškovima prilagodbe koje u tom slučaju mogu imati operatori ili korisnici usluga.
HAKOM objavljuje Plan numeriranja te njihove izmjene u skladu s odredbama članka 14. Zakona.

Temeljem članka 69. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu ''Plan obrojčavanja (numeriranja)“ te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta,  primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Priloženi dokument: Plan obrojčavanja (numeriranja)

Datum otvaranja rasprave: 20. listopad 2009.
Datum zatvaranja rasprave: 20. studenog 2009.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.) Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
: Smatram korisnim da komentari odmah..., 28.10.2009 12:48:02
Smatram korisnim da komentari odmah budu dostupni na uvid svima zainteresiranima.
: EU Direktiva je pravni akt Europske..., 28.10.2009 14:59:13
EU Direktiva je pravni akt Europske zajednice koji od zemalja članica traži postizanje određene namjere bez nametanja načina na koji treba nešto postignuti, a koliko se može iščitati iz EU Direktive 91/396/EEC nigdje se ne nameće obaveza postajanja jednog jedinog broja za hitne slučajeve, već postojeće službe (policija, vatrogastvo, prva pomoć, MRCC Rijeka) mogu zadržati postojeće brojeve. Broj 112 se uveo u svrhu pojednostavljenja traženja pomoći i lako pamtivog broja za građane EU ( u ostatku svijeta nema jedinstvenog broja) i da bi proizvođači telefona i operateri prilagodili svoje proizvode i usluge ovom broju, na način da usluge budu besplatne i jednostavne za korištenje. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru uspostavljena je temeljem ispunjenja obaveza koje je preuzela Republika Hrvatska Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru 1978 „Narodne Novine-Međunarodni ugovori br.1/14/96 ( u daljnjem tekstu MRCC Rijeka). U svom radu, kako je to propisano Nacionalnim planom traganja i spašavanja na moru (NN 164/98), MRCC Rijeka koristi sustav javnih i pomorskih komunikacija. Praksa je pokazala, u slučaju MRCC Rijeka, da je po primitku poziva vezanog za traganja i spašavanje na moru, potrebno odmah, neodložno, preusmjeriti poziv na našu službu, čime se znatno pojednostavljuje i ubrzava komunikacija sa osobama koje su zatražile pomoć. Također, MRCC Rijeka je kadrovski popunjena stručnim djelatnicima sa velikim iskustvom iz struke i na poslovima traganja i spašavanja, koji poznaju tematiku i govore strane jezike. Desetgodišnje iskustvo rada pokazalo je da se profesionalna pomorska komunikacijska oprema koristi u manjem broju slučajeva i da dojava o pogibelji dolazi uglavnom telefonom. Svojom dugogodišnjem postojanjem i kvalitetom službe (jer ne radi se samo o pozivima u pomoć, već i o davanju meteoroloških prognoza, obavijesti za pomorce i drugim informacijama za nautičare) koju postižemo, doprinijeli smo općoj sigurnosti na moru i kvaliteti turističke ponude. Broj 9155 objavljen je u međunarodnim pomorskim publikacijama koje su dio obaveznih brodskih knjiga koje moraju biti na stranim brodovima u međunarodnoj plovidbi i koji sa europskim propisima nemaju veze, niti moraju znati.za broj 112. Za ove brodove relevantne su međunarodne obaveze određene Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru i ostalim propisima koji se odnose na sigurnost broda, posebice Zakona o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka. Putem tih publikacija, broj službe poznat je i rekreativnim pomorcima (nautičarima) iz cijelog svijeta.dio. Uobičajeno je da izbjegavaju promjene važnih brojeva, pa ni izmjena na 155 nije baš dobrodošla. Nadalje, tijekom 10 godina na ispitima za voditelje brodica i rekreativnih plovila, svi koji su dobili ovlaštenja tijekom ispita su podučeni, ako to nisu znali, da je broj za hitnoću na moru 9155. Samo na području LK Rijeke u proteklih 10 godina izdano je minimalno 35000 ovlaštenja, većinom strancima. Iz svega je vidljivo da uvođenje jedinstvenog broja, ukidajući prijašnje brojeve interventnih službi nema opravdanje zbog nijednog razloga, a ponajmanje zbog smanjenja troškova. Kad je već riječ o troškovima, upravo zbog jednostavnosti i besplatnog poziva, broj 9155 se koristi za međusobnu komunikaciju spasilačkih jedinica i osoba u opasnosti i svih drugih uključenih u djelokrug rada MRCC Rijeka, koji, podsjetimo se, nije samo traganje i spašavanje na moru, već cjelovit sustav civilnog nadzora događanja na moru i priobalju. Na sigurnosti ljudskih života i teško stečenom ugledu službe ne može se štedjeti, zbog nijednog razloga. Sličnog mišljenja, koliko nam je poznato, su i ostale službe. Navodimo primjere europskih i mediteranskih zemalja koje imaju samostalni interventni broj svojih MRCC-a ( Italia 1530, Turska 158, Grčka 108, itd.) Srdačan pozdrav, MRCC Rijeka
Vatrogasna: Budući EU direktivom 91/396/EEC ni..., 30.10.2009 14:08:55
Budući EU direktivom 91/396/EEC nije određeno da postojeći telefonski brojevi hitnih službi (92, 93, 94, 9115) moraju biti zamijenjeni jedinstvenim telefonskim brojem za hitne slučajeve, u hrvatskom slučaju brojem 112, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, u ime svojih članica, smatra da je inicijativa za ukidanjem postojećih telefonskih brojeva žurnih službi potpuno neutemeljena. Naime, ukidanjem tel. brojeva kojima se koriste policija, vatrogasci, HMP i Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru, Hrvatska bi napravila „korak nazad“ u pružanju pravovremene pomoći ugroženima. Standardni postupak zaprimanja dojave u Centru 112 predmnijeva prikupljanje osnovnih podataka o događaju i dojavitelju, što traje 60 do 90 sekundi, zatim slijedi preusmjeravanje poziva službi nadležnoj za događaj. Po prijemu proslijeđene dojave dežurni operativni ponovno prikuplja osnovne podatke o vrsti događaja, mjestu događaja te ostale, podrobnije, podatke važne za učinkovit odgovor na događaj. Time je „izgubljeno“ daljnjih 60-tak sekundi. U slučaju požara u stambenom objektu izgubljeno je i do 180 sekundi od prve dojave, odnosno uočavanja požara, što u razvoju požara znači potpuno razvijen požar sa temperaturama koje premašuju 700oC. Riječju – zakašnjela dojava. Postojeće brojeve hitnih službi koriste građani tijekom cijele godine i upravo su oni i jedini dojavitelji. Potvrdu tomu nalazimo u statistici dojava koje, prije svih ostalih, prima županijski vatrogasni operativni centar u Rijeci. Tijekom 2008. godine, na području PGŽ zabilježeno je 2809 intervencija vatrogasnih postrojbi. Od tog broja 1539 odnosi se na Rijeku i priležeće JLS. Udio dojava koje je županijski vatrogasni operativni centar u Rijeci primio od županijskog centra 112 je zanemariv – oko 2%. Treba napomenuti da je uz njihovu dojavu, vatrogasni operativni centar istovremeno o istom događaju bivao obaviješten od strane građana. Vatrogasci pažljivo njeguju duh suradnje sa svim žurnim i stručnim službama, te se periodično s njima susreću na radnim sastancima, s ciljem unaprjeđenja suradnje i boljeg razumijevanja. Na tim je sastancima zaposlenicima centra 112 ukazano da po primitku dojave, za koju se traži intervencija vatrogasne službe, istu moraju neodložno preusmjeriti na vatrogasni operativni centar kako se ne bi gubilo vrijeme odgovora na poziv. Na kraju, poput kolega iz MRCC Rijeka, i mi vatrogasci možemo nabrajati zemlje EU u kojima i dalje funkcionira samostalni pozivni broj za vatrogasnu službu (115 Italija, 122 Austrija i Njemačka, 118 Švicarska, 080 ili 085 Španjolska, ..). S toga Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije podržava prijedlog HAKOM-a u pogledu uvođenja novih brojeva za hitne službe: policija 192, vatrogasci 193 i hitna služba 194 (umjesto dosadašnjih 92, 93 i 94).
Milan: Jedinstveni europski bro..., 2.11.2009 11:21:34
Jedinstveni europski broj za hitne službe „112“ utvrđen je odlukom Vijeća europske komisije 91/396/EEC od 29. srpnja 1991. godine te formalno uveden na području Republike Hrvatske Zakonom o telekomunikacijama iz 2003. godine. Nadalje, temeljem članka 4. Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe („Narodne novine“, broj 82/09), usporedno s uporabom brojem 112, pristup hitnim službama nastavlja se ostvarivati i putem postojećih pozivnih brojeva za hitne službe. Državna uprava za zaštitu i spašavanje sukladno članku 37. Zakonu o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04) do sada je potpuno ili djelomično realizirala preusmjeravanje hitnog broja 93 na 112 u osam, a broja 94 na 112 u petnaest županija. Vezano za spomenuta zakonska uporišta u ovoj oblasti, uspješnu suradnju s hitnim službama i do sada postignute rezultate u preusmjeravanju brojeva 93 i 94 na jedinstveni broj 112, Državna uprava za zaštitu i spašavanje ne podržava modifikacije postojećih ili uvođenje novih brojeva hitnih službi. Ujedno se daje potpora postupnom gašenju direktnih brojeva hitnih službi zbog njihove integracije u jedinstveni sustav 112, a kada se za to ispune potrebni tehničko-tehnološki i organizacijski preduvjeti. Također se podržava eventualno uvođenje brojeva hitnih službi koji bi se mogli koristiti izvan konteksta hitnog slučaja. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za sustav 112.
: "Poznato je da je jedinstveni europ..., 3.11.2009 15:13:14
"Poznato je da je jedinstveni europski broj za hitne službe "112" utvrđen odlukom Vijeća europske komisije 91/396/EEC od 29. srpnja 1991. godine. Isti je normativno uveden u Republiku Hrvatsku Zakonom o telekomunikacijama i Pravilnikom o jedinstvenom europskom broju za hitne službe, koji između ostalog utvrđuje da se osim pristupanja hitnim službama preko jedinstvenog broja "112" usporedno može pristupati hitnim službama i preko postojećih (zasebnih) pozivnih brojeva, osim ako se posebnim propisom ili odlukom nadležnog tijela državne uprave ne utvrdi drukčije. Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar tako je 2008. godine sklopio sporazum o preuzimanju broja hitne medicinske pomoći "94" na broj "112 ",, a tijekom 2009. godine sklopljen je sporazum o preuzimanju broja vatrogastva "93" na broj "112". Pri tome valja naglasiti da je suradnja sa gore navedenim, a i ostalim hitnim službama na visokoj razini, te se ne ukazuje potrebitim uvoditi modifikacije postojećih, odnosno uvoditi nove brojeve hitnih službi. Iz iznijetog je razvidno da je nužno nastaviti proces postupnog gašenja direktnih brojeva hitnih službi, poradi njihove integracije u jedinstveni pozivni broj hitnih službi "112".
: POZIVNI BROJEVI ZA HITNE SLUŽBE (P..., 4.11.2009 15:01:27
POZIVNI BROJEVI ZA HITNE SLUŽBE (Plan obrojčavanja-numeriranja) Pravilnikom o jedinstvenom Europskom broju za hitne službe (NN broj 82/09), koji je stupio na snagu 21. srpnja 2009.g., propisano je da se usporedno s uporabom broja 112 pristup hitnim službama u RH nastavlja ostvarivati i putem postojećih nacionalnih brojeva za hitne službe (92, 93, 94...). Svrha je navedene odredbe iz Pravilnika osigurati kontinuitet uporabe postojećih pozivnih brojeva hitnih službi dok se ne ostvare svi uvjeti za potpuni prelazak na broj 112 kako to nalažu propisi Europske unije. Mišljenja smo da bi se prelaskom na nove brojeve koji odstupaju od jedinstvenog Europskog broja za hitne službe 112 prešlo na još jedno novo prijelazno razdoblje do potpunog uvođenja broja 112. To novo razdoblje iziskivalo bi nove dodatne troškove zbog prilagodbe tehničkih sustava, a isto tako i troškove promidžbe glede upoznavanja javnosti s tim novim prelaznim brojevima, što je po nama nepotrebno i ekonomski neopravdano u sadašnjoj gospodarskoj situaciji. Također smo mišljenja da se u Republici Hrvatskoj zadrži odgovarajući pozivni broj za potrebe policije, a koji bi se dogovorio s Ministarstvom unutarnjih poslova, a koji bi se koristio izvan konteksta hitnog slučaja.
: Draga gospodo vidim ovdje dosta je..., 6.11.2009 14:00:07
Draga gospodo vidim ovdje dosta je rijeci palo i informacija, pa bih se zelio nadovezati na vasa tumacenja. Ja sam samo mali obicni gradanin kojem je jednom prigodom centar 112 pomogao i bio od iznimne vaznosti, zadivila me njihova kordinacija, brzina ,odlucnost, toplina glasa i razumijevanje za moj problem, ljudi su dali sve od sebe i hvala im na tom. Treba primijeniti dobra rješenja drugih zemalja i uciti od njih. Da je postojao kvalitetan sustav za obavještavanje u zemljama Bengalskog zaljeva pogođenim tsunamijem, broj žrtava bi zasigurno bio puno manji. Ovako je nesreća promijenila gledanje na turizam, a turisti sve više idu tamo gdje se osjećaju sigurnima. I Hrvatska se okrenula u tom smijeru, želeći se isprofilirati i kao turistička i kao sigurna zemlja. Sekunde uistinu život znače - 10 sekunda - S početkom fibrilacije srca prestaje opskrba tijela krvlju obogaćenom kisikom - 180 sekunda - Vanjska osjetila prestaju raditi - 270 sekunda - Potpuni gubitak svijesti - 360 sekunda - Nastaju oštećenja mozga zbog nedostatka krvi obogaćene kisikom - 450 sekunda - Srce otkazuje - 480 sekunda (8 minuta) - Mozak se isključuje u potpunosti sad vidite s čim se igrate,ali vama je svejedno,samo vi ste (kao i uvijek najpametniji).
: Jedinstveni europski broj za hitne..., 10.11.2009 12:42:52
Jedinstveni europski broj za hitne službe „112“ utvrđen je odlukom Vijeća europske komisije 91/396/EEC od 29. srpnja 1991. godine te formalno uveden na području Republike Hrvatske Zakonom o telekomunikacijama iz 2003. godine. Državna uprava za zaštitu i spašavanje sukladno članku 37. Zakonu o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04) do sada je potpuno ili djelomično realizirala preusmjeravanje hitnog broja 93 i 94 u pojedinim županijama. Sukladno tome smatramo da nije potrebno uvoditi modifikacije postojećih, odnosno uvoditi nove brojeve hitnih službi već nastaviti sa integracijom u jedinstveni pozivni broj hitnih službi "112". Integracijom u sustav 112 centar predstavlja filter za pozive prema hitnim službama, te hitne službe dobivaju samo namjenske pozive, tj. smanjuju se nenamjenski, zlonamjerni i opetovani pozivi prema hitnim službama. Što se tiče tehničkih karakteristika mobitela svi svjetski proizvođači mobitela okrenuti su prema broju 112 (moderniji mobiteli ako pokušate zvati 92, 93 ili 94 automatski prebacuju na 112, neki mobiteli ne dozvoljavaju biranje dvocifrenih brojeva, poziv na 112 može se ostvariti i kad je mobitel zaključan, poziv na 112 može se ostvariti i kad nema signala -na mobitelu piše “SAMO HITNI POZIVI” ). Mišljenja smo da bi se prelaskom na nove brojeve koji odstupaju od jedinstvenog Europskog broja za hitne službe 112 prešlo na još jedno novo prijelazno razdoblje do potpunog uvođenja broja 112.
: Državna uprava za zaštitu i spaša..., 10.11.2009 14:11:04
Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH ( DUZS RH ) i njeni Područni uredi za zaštitu i spašavanje (PUZS) ustrojeni na nivou županija temeljem pozitivnih zakonskih propisa RH imaju ovlasti kao i tehničke mogućnosti ( provođenjem Zakona o zaštiti i spašavanju a sukladno kojem se donose Standardni operativni postupci - SOP za pojedine vrste ugroza) koordinaciju određenih akcidentnih događaja,velikih nesreća i katastrofa i uvezivanje svih sudionika akcija zaštite i spašavanja u konferencijsku vezu ( putem Državnog centra 112 kao i Županijskih centara 112 ). Žurne službe nemaju ove tehničke mogućnosti a niti ovlasti već obavljaju svoj redoviti posao u navedenim situacijama. Uloga PUZS i ŽC 112 je koordinacija žurnih službi koje djeluju na području županija,gradova i općina a naročito u situacijama kad neki akcidentni događaj prelazi po svojim posllijedicama mogućnosti samih žurnih službi. U našem dosadašnjem radu pokazalo se da naša služba zaprimljene informacije o nekom akcidentu pravodobno analizira,obrađuje te poroslijeđuje svim žurnim službama na koje se odnose. Tako smo na području Zadarske županije imali vrlo dobrih primjera koordinacije sa žurnim službama i JLS kod požara na o. Rivnju,požara na Velebitu ( Starigrad) ,prijem i zbrinjavanje unesrećenih vatrogasaca na Kornatima,potragama za nesrećama aviona ( Cessna na Velebitu i Pipper u moru kod Dugog otoka),kao i mnoštva akcija traganja i spašavanja koje provode HGSS-Stanica Zadar i ostale stanice uz angažiranje helihoptera HRZ. Naročito u takvim "životnim" situacijama se vidi dobra koordinacija ,bez predrasuda, između svih žurnih službi koje djeluju na području županije.Upravo zbog ovakvih situacija kad je potrebna koordinacija s jednog mjesta i kad "krene po zlu" je i oformljena DUZS. Osim toga naročito tijekom turističke sezone ŽC 112 imaju mogućnosti prespajati pozive i na stranim jezicima (npr. češki,slovački,mađarski,talijanski,njemački itd.) ,te biti konferencijski uvezani na onaj ŽC 112 u RH koji ima dežurnog operatera koji se može sa stranim turistom sporazumjeti na njegovu materinjem jeziku te mu dati ispravnu informaciju i pomoć. Sustav žurnih brojeva ( SAD-911 i EU-112 ) je neminovnost,bez obzira na članice EU koje ga još nisu uvele a velika većina ga prepoznaje.To se vidi iz mnoštva poziva na broj 112 naročito u turističkoj sezoni gdje upravo strani državljaninajviše koriste upravo broj 112 dok im brojevi 92,92 i 94 nisu prepoznatljivi, što mi kao turistička zemlja moramo uvažavati. Isto tako potrebno je naglasiti da su svi PUZS kao i Službe u sjedištu DUZS upoznati s dopisom (očitovanjem) Ministarstva mora,prometa i infrastrukture od kolovoza 2009.god. ,na zahtjev Htvatske agencije za telekomunikacije (HAKOM) ,u vezi s izmjenom postojećih pozivnih brojeva za žurne službe u RH ( preporuka dodavanja znamenke "1" ispred postojećih brojeva npr. 192,193 i 194 ). Moramo naglasiti da se u potpunosti slažemo s navodima iz istog očitovanja gdje stoji : " Ovo Ministarstvo ocjenjuje neprihvatljivim predloženu izmjenu postojećih pozivnih brojeva za žurne službe i to ne samo polazeći od mjerodavne pravne stečevine EU i važećih hrvatskih propisa koji uređuju način i uvjete uporabe pozivnog broja 112,već i stoga što bi prelaskom na nove brojeve (koji odstupaju od jedinstvenog europskog broja za žurne službe 112) otvorili novo prijelazno razdoblje neizvjesnog trajanja do potpunog uvođenja broja 112 uz dodatne troškove prilagodbe tehničkih sustava kao i troškove promidžbe zbog upoznavanja korisnika usluga s tim novim "prijelaznim" brojevima što je posebno neprihvatljivo u uvjetima aktualne gospodarske krize i ograničenih sredstava u državnom proračunu. Iznimno ,u slučaju opravdanog zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, ovo je Ministarstvo suglasno da se u skladu s postojećom praksom u većini država članica EU, a usporedno s uporabom broja 112, u RH zadrži odgovarajući poseban pozivni broj za potrebe policije,koji bi zajednički dogovorili MUP RH i HAKOM, u skladu s mogućnostima iz Plana numeriranja". Osim
PUZS: Državna uprava za zaštitu i spašava..., 10.11.2009 14:18:10
Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH ( DUZS RH ) i njeni Područni uredi za zaštitu i spašavanje (PUZS) ustrojeni na nivou županija temeljem pozitivnih zakonskih propisa RH imaju ovlasti kao i tehničke mogućnosti ( provođenjem Zakona o zaštiti i spašavanju a sukladno kojem se donose Standardni operativni postupci - SOP za pojedine vrste ugroza) koordinaciju određenih akcidentnih događaja,velikih nesreća i katastrofa i uvezivanje svih sudionika akcija zaštite i spašavanja u konferencijsku vezu ( putem Državnog centra 112 kao i Županijskih centara 112 ). Žurne službe nemaju ove tehničke mogućnosti a niti ovlasti već obavljaju svoj redoviti posao u navedenim situacijama. Uloga PUZS i ŽC 112 je koordinacija žurnih službi koje djeluju na području županija,gradova i općina a naročito u situacijama kad neki akcidentni događaj prelazi po svojim posllijedicama mogućnosti samih žurnih službi. U našem dosadašnjem radu pokazalo se da naša služba zaprimljene informacije o nekom akcidentu pravodobno analizira,obrađuje te poroslijeđuje svim žurnim službama na koje se odnose. Tako smo na području Zadarske županije imali vrlo dobrih primjera koordinacije sa žurnim službama i JLS kod požara na o. Rivnju,požara na Velebitu ( Starigrad) ,prijem i zbrinjavanje unesrećenih vatrogasaca na Kornatima,potragama za nesrećama aviona ( Cessna na Velebitu i Pipper u moru kod Dugog otoka),kao i mnoštva akcija traganja i spašavanja koje provode HGSS-Stanica Zadar i ostale stanice uz angažiranje helihoptera HRZ. Naročito u takvim "životnim" situacijama se vidi dobra koordinacija ,bez predrasuda, između svih žurnih službi koje djeluju na području županije.Upravo zbog ovakvih situacija kad je potrebna koordinacija s jednog mjesta i kad "krene po zlu" je i oformljena DUZS. Osim toga naročito tijekom turističke sezone ŽC 112 imaju mogućnosti prespajati pozive i na stranim jezicima (npr. češki,slovački,mađarski,talijanski,njemački itd.) ,te biti konferencijski uvezani na onaj ŽC 112 u RH koji ima dežurnog operatera koji se može sa stranim turistom sporazumjeti na njegovu materinjem jeziku te mu dati ispravnu informaciju i pomoć. Sustav žurnih brojeva ( SAD-911 i EU-112 ) je neminovnost,bez obzira na članice EU koje ga još nisu uvele a velika većina ga prepoznaje.To se vidi iz mnoštva poziva na broj 112 naročito u turističkoj sezoni gdje upravo strani državljaninajviše koriste upravo broj 112 dok im brojevi 92,92 i 94 nisu prepoznatljivi, što mi kao turistička zemlja moramo uvažavati. Isto tako potrebno je naglasiti da su svi PUZS kao i Službe u sjedištu DUZS upoznati s dopisom (očitovanjem) Ministarstva mora,prometa i infrastrukture od kolovoza 2009.god. ,na zahtjev Htvatske agencije za telekomunikacije (HAKOM) ,u vezi s izmjenom postojećih pozivnih brojeva za žurne službe u RH ( preporuka dodavanja znamenke "1" ispred postojećih brojeva npr. 192,193 i 194 ). Moramo naglasiti da se u potpunosti slažemo s navodima iz istog očitovanja gdje stoji : " Ovo Ministarstvo ocjenjuje neprihvatljivim predloženu izmjenu postojećih pozivnih brojeva za žurne službe i to ne samo polazeći od mjerodavne pravne stečevine EU i važećih hrvatskih propisa koji uređuju način i uvjete uporabe pozivnog broja 112,već i stoga što bi prelaskom na nove brojeve (koji odstupaju od jedinstvenog europskog broja za žurne službe 112) otvorili novo prijelazno razdoblje neizvjesnog trajanja do potpunog uvođenja broja 112 uz dodatne troškove prilagodbe tehničkih sustava kao i troškove promidžbe zbog upoznavanja korisnika usluga s tim novim "prijelaznim" brojevima što je posebno neprihvatljivo u uvjetima aktualne gospodarske krize i ograničenih sredstava u državnom proračunu. Iznimno ,u slučaju opravdanog zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, ovo je Ministarstvo suglasno da se u skladu s postojećom praksom u većini država članica EU, a usporedno s uporabom broja 112, u RH zadrži odgovarajući poseban pozivni broj za potrebe policije,koji bi zajednički dogovorili MUP RH i HAKOM, u skladu s mogućnostima iz Plana numeriranja". PUZS ZADAR
: Jedinstveni žurni broj 112 uveden j..., 13.11.2009 14:12:30
Jedinstveni žurni broj 112 uveden je da bi u trenutcima kad nam je potrebna pomoč, mogli JEDNIM pozivom na JEDAN broj i u razgovoru sa JEDNIM operaterom zatražili pomoć. Sve ostalo što se dalje treba događati je u nadležnosti žurnih službi koje koordinira jedan CALL CENTAR tj. Centar 112. Iz dugogodišnjeg iskustva vezanog za vatrogasne intervencije, gdje je žurni broj 93 integriran još davne 1986.g. (tada Centar 985) te žurnog broja 94 2006.g. u Centar 112 u Požegi mogu zaključiti da nema nikakve potrebe za daljnjim postojanjem brojeva 91, 93, 94 i 9155. Sva lobiranja za postojanje tih brojeva nisu utemeljena na općem interesu. Stoga predlažem da se u Planu obrojčavanja za navedene žurne brojeve definira rok od 2 godine kada će se isti ugasiti ili preusmjeriti na JEDAN jedinstveni žurni broj 112.
Igor: VIPnet ovim putem dostavlja svoje k..., 17.11.2009 13:22:59
VIPnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu od strane Agencije na prijedlog Plana obrojčavanja (numeriranja), te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_Plan_obrojcavanja.pdf
Iva: Poštovani, u prilogu šaljemo kom..., 20.11.2009 11:36:42
Poštovani, u prilogu šaljemo komentare T-HT Grupe na prijedloge izmjena Plana obrojčavanja (numeriranja) u okviru otvorene javne rasprave. Srdačan pozdrav, HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari T-HT Grupa Plan obrojčavanja final 20 11 09.pdf