e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o izmjenama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika
HAKOM objavljuje javnu raspravu o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, dalje u tekstu: ZEK), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) otvara javnu raspravu o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika, kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem članka 19. stavka 1. i članka 51. stavka 3.ZEK-a, te članka 42. stavka 1. i članka 45. stavka 3. Zakona o poštanskim uslugama (NN 88/09 dalje u tekstu ZPU). U skladu s odredbama članka 45. ZPU-a, HAKOM-a rješava sporove između korisnika i davatelja poštanskih usluga u vezi s rješavanjem prigovora iz članka 44. ZPU-a.
 
Priloženi dokument: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika
 
Datum otvaranja rasprave: 30. listopad 2009.
Datum zatvaranja rasprave: 30. studeni 2009.
 
(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati 30. 11. 2009., a slanje komentara najkasnije do 16 sati 30. 11. 2009.)
Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.