e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Tablica namjene rf spektra
Sukladno članku 85. ZEK-a, HAKOM otvara javnu raspravu o Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra te poziva sve zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženu Tablicu.

Priloženi dokument: Dodatak_2_-_Tablica_namjene_za_javnu_raspravu.xls

Datum otvaranja rasprave: 02. studenog 2009.
Datum zatvaranja rasprave: 04. prosinca 2009.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Igor: VIPnet ovim putem dostavlja svoje k..., 27.11.2009 10:37:15
VIPnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu od strane Agencije na prijedlog Tablice plana namjene RF spektra, te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_Tablica_namjene_RF spektra.pdf