e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Prijedlog Pravilnika o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga

Priloženi dokument: Pravilnik o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga

Datum otvaranja
: 05. veljace 2010.g.
Datum zatvaranja: 08. ozujka 2010.g.

(Registracija i slanje komentara najkasnije do 24 sata 08. 03. 2010.g.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.