e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu '' Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta“ kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem članka 29. ZEK-a, .te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja: 29. travnja 2010.g.
Datum zatvaranja: 01. lipnja 2010.g.

(Registracija i slanje komentara najkasnije do 24 sata 01. 06. 2010.g.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Iva: Poštovani, u prilogu dostavljamo k..., 26.5.2010 15:57:09
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u javnoj raspravi o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. S poštovanjem, Hravtski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentar PID Pravilnik pravo puta 25 5 2010 .pdf
Mihaela: Poštovani, U prilogu dostavljam..., 27.5.2010 10:12:21
Poštovani, U prilogu dostavljamo komentare Metronet telekomunikacija d.d. na prijedlog teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Molimo da predmetne komentare razmotrite i uzmete u obzir pri donošenju konačnog teksta Pravilnika. Sa poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Dopis Mtneta HAKOM-u sadržaj Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta 26 5 2010.pdf
BORIS: U prilogu dostavljamo komentare B.n..., 1.6.2010 16:15:44
U prilogu dostavljamo komentare B.net Hrvatska na Pravilnik o pravu puta. S poštovanjem Boris Stipetić

Dokument u prilogu: PravilnikPP_izmjene Bnet.pdf
Željko: U prilogu dostavljamo komentare na..., 1.6.2010 20:36:40
U prilogu dostavljamo komentare na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20100601 - komentari na javnu raspravu - pravilnik o potvrdi o pravu puta .doc