e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu '' Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme “ kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem članka 30. ZEK-a, .te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja: 29. travnja 2010.g.
Datum zatvaranja: 01. lipnja 2010.g.

(Registracija i slanje komentara najkasnije do 24 sata 01. 06. 2010.g.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor.


U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Iva: Poštovani, u prilogu dostavljamo k..., 26.5.2010 15:54:29
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u javnoj raspravi o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentar PID Pravilnik EKI 25 5 2010 .pdf
Mihaela: Poštovani, u prilogu dostavlj..., 27.5.2010 10:17:29
Poštovani, u prilogu dostavljamo primjedbe i očitovanje Metronet telekomunikacija d.d. na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, te molimo da iste usvojite prilikom izrade noveliranog Pravilnika. Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Dopis Mtneta HAKOM-u sadržaj Pravilnika o DTK 26 5 2010.pdf
IVA: OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dostavlja sv..., 1.6.2010 15:58:09
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dostavlja svoje primjedbe i prijedloge na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI i povezane opreme.

Dokument u prilogu: Primjedbe i prijedlozi OT-a.doc
BORIS: u prilogu šaljem komentare B.net Hr..., 1.6.2010 16:18:42
u prilogu šaljem komentare B.net Hrvatska na pravilnik.

Dokument u prilogu: Pravilnik_NajamDTK_izmjene Bnet.pdf
Željko: U prilogu dostavljamo komentare na..., 1.6.2010 20:35:42
U prilogu dostavljamo komentare na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20100601 - komentari na javnu raspravu - pravilnik o EKI i PO .doc