e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Prijedlog izmjena Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra
Sukladno člancima 22. i 85. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu “Prijedlog izmjena Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra“ te poziva sve zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Priloženi dokumenti:

Datum otvaranja: 19. srpnja 2010.g.
Datum zatvaranja: 23. kolovoza 2010.g.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.