e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javni natječaj za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga
Javni natječaj za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga na cijelom području Republike Hrvatske, odnosno na određenom dijelu državnog područja Republike Hrvatske (područje jedne ili više županija).

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 36. stavka 3. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN broj 73/08), a nakon provedenog postupka javne rasprave i utvrđenog načina pružanja univerzalnih elektroničkih komunikacijskih usluga na mjerodavnom tržištu, po službenoj dužnosti, a temeljem odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije sa sjednice održane 21. srpnja 2010. godine donosi sljedeću Odluku

ODLUKA JAVNI NATJECAJ USO

Natječajna dokumentacija za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga na cijelom području Republike Hrvatske, odnosno na određenom dijelu državnog područja Republike Hrvatske.

Natječajna_dokumentacija_USO.pdf

OBRASCI:

Prijava na javni natječaj za odabir operatora za pružanje univerzalnih usluga na cijelom području Republike Hrvatske, odnosno na određenom dijelu državnog područja Republike Hrvatske.
Privitak_A.doc

Izjava o izvršenju obveza iz ponude na Natječaj
Privitak_B.doc


OTVARANJE PONUDA:

U skladu s postupkom provođenja natječaja, HAKOM je 13. rujna 2010. na javnoj sjednici Vijeća HAKOM-a proveo javno otvaranje pristiglih ponuda.
U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača, Imenik d.o.o. (USO_ponuda_za_objavu.pdf).


DONOŠENJE ODLUKE:

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 01. listopada 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku kojom se trgovačko društvo Imenik d.o.o. određuje operatorom za pružanje univerzalne usluge pristupa krajnjih korisnika najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga (Odluka_Univerzalna usluga-2010_ Imenik d.o.o.pdf)
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.