e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o Godišnjem programu rada i Financijskom planu HAKOM-a za 2011. godinu
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu o dokumentima:
  • GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2011. GODINU
  • FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2011. GODINU,
te poziva sve zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priložene dokumente.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 23. kolovoz 2010.
Datum zatvaranja rasprave: 22. rujna 2010.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Sarita: Komentari u privitku...., 22.9.2010 14:36:17
Komentari u privitku.

Dokument u prilogu: upkh hakom plan 2011 JR.pdf