e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Izmjena regulatorne obveze transparentnosti u odnosu na rokove dospijeća plaćanja, aktivaciju instrumenata osiguranja plaćanja i privremenu obustavu pružanja usluge
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) objavljuje javnu raspravu o izmjenama regulatorne obveze transparentnosti u odnosu na rokove dospijeća plaćanja, aktivaciju instrumenata osiguranja plaćanja i privremenu obustavu pružanja usluge.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 16. rujna 2010.
Datum zatvaranja rasprave: 18. listopada 2010.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati 18.10.2010., a slanje komentara najkasnije do 24 sata 18.10.2010.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Mihaela: Poštovani, Metronet telekomunika..., 15.10.2010 16:06:58
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. u prilogu dostavlja primjedbe i komentare na Prijedlog rješenja - izmjena regulatorne obveze transparentnosti u odnosu na rokove dospijeća plaćanja, aktivaciju instrumenata osiguranja i privremenu obustavu pružanja usluge. Molimo Naslov da iste razmotri prilikom donošenja konačnog rješenja. Sa poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: javna rasprava_ izmjena regulatorne obveze transparentnosti - podnesak Metroneta 15.10.2010..pdf
Lidija: Poštovani, U privitku dostavljam k..., 18.10.2010 14:21:34
Poštovani, U privitku dostavljam komentare tvrtke H1 TELEKOM d.d. na Prijedlog rješenja HAKOM-a koje se odnosi na izmjenu regulatorne obveze transparentnosti u odnosu na rokove dospijeća plaćanja, aktivaciju instrumenata osiguranja plaćanja i privremenu obustavu pružanja usluge. Srdačan pozdrav, H1 TELEKOM d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split

Dokument u prilogu: Komentari H1 TELEKOM-a_obveza transparentnosti.pdf
Iva: Poštovani, Hrvatski Telekom d.d...., 18.10.2010 14:45:24
Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare u javnoj raspravi o izmjeni regulatorne obveze transparentnosti u odnosu na rokove dospijeća plaćanja, aktivaciju instrumenata osiguranja plaćanja i privremenu obustavu pružanja usluge. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. - izmjena regulatorne obveze transparentnosti - listopad 2010.pdf