e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu '' Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije“ kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem članka 70. stavka 5. točke 1. i članka 84. stavka 1. točke 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama te članka 38. stavka 1. točke 1. i članka 43. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine br. 88/09), te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 05. studenog 2010.
Datum zatvaranja rasprave: 06. prosinca 2010.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 16 sati 06. 12. 2010.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Sarita: Poštovani, U privitku su komenta..., 3.12.2010 14:01:37
Poštovani, U privitku su komentari i prijedlozi za Javnu raspravu o Prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. godine. S poštovanjem, Za Udrugu pokretnih komunikacija Hrvatske Predsjednica Sarita Bukovčan Kvaternik

Dokument u prilogu: 2010-12-03_UPKH_komentar_Pravilnik_financiranje_HAKOM_2011_final cleanl.doc
Bernard: Poštovani, u privitku su komentar..., 6.12.2010 15:40:38
Poštovani, u privitku su komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: HT-komentari-Pravilnik_naknade_HAKOM.pdf