e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Prijedlog odluke o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike
HAKOM objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu odluke o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 16. prosinca 2010.
Datum zatvaranja rasprave: 21. sijecnja 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 16 sati 21. 01. 2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Igor: VIPnet ovim putem u potpunosti pozd..., 21.1.2011 13:47:01
VIPnet ovim putem u potpunosti pozdravlja otvaranje javne rasprave na Prijedlog odluke o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, te dostavljamo komentare i konkretne prijedloge. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_analiza tržišta_pristup na fiksnoj lokaciji.pdf
Mihaela: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 21.1.2011 15:00:09
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentar i prijedlog Metroneta, na priloženu dokumentaciju u okviru javne rasprave - Prijedlog odluke o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, te molimo da isti prilikom donošenja konačne odluke uzmete u obzir. Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: javna rasprava_ prijedlog analize tržišta - pristupa jk. mreži na fiksnoj lokaciji ..pdf
IVA: Poštovani, ovim putem Vam OT-Optima..., 21.1.2011 15:01:45
Poštovani, ovim putem Vam OT-Optima Telekom d.d. dostavlja komentare na Prijedlog odluke o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: Optima Telekom d.d. - Komentari - Javna rasprava.pdf
Iva: Poštovani, u prilogu su komentar..., 21.1.2011 15:45:40
Poštovani, u prilogu su komentari Hrvatskog Telekoma d.d. S poštovanjem, HT d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma d d _ analiza tržišta maloprodajnog pristupa_21 01 2011 FINAL.pdf
Lidija: Poštovani, U privitku dostavljam..., 21.1.2011 15:53:22
Poštovani, U privitku dostavljam komentare H1 telekom d.d. Srdačan pozdrav, H1 telekom d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split

Dokument u prilogu: Komentari H1 TELEKOM-a_analiza tržišta_fiksna lokacija_privatni,poslovni.pdf
Željko: Poštovani, u privitku dostavljamo k..., 21.1.2011 15:56:44
Poštovani, u privitku dostavljamo komentare Amis Telekoma d.o.o. Srdačan pozdrav.

Dokument u prilogu: 20110121 - komentari javna rasprava - WLR - trziste pristupa jav.kom. mrezi.doc