e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Prijedlog rješenja kojim se mijenja Analiza tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi
HAKOM objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu rješenja kojim se mijenja Analiza tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji, u dijelu koji se odnosi na obvezu nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva te na obvezu pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 20. sijecnja 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 21. veljace 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 12 sati 21. 02. 2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Igor: Vipnet pozdravlja Prijedlog Rješenj..., 21.2.2011 10:22:03
Vipnet pozdravlja Prijedlog Rješenja, te dostavljamo komentare na isti. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_Prijedlog Rješenja_analiza tržišta_ULL.pdf
Lidija: Poštovani, U privitku dostavljam k..., 21.2.2011 10:40:16
Poštovani, U privitku dostavljam komentare H1 TELEKOM-a na otvorenu javnu raspravu o Prijedlogu rješenja kojim se mijenja Analiza tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji, u dijelu koji se odnosi na obvezu nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva te na obvezu pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže. S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d., 21000 Split, Put Trščenice 10

Dokument u prilogu: javna rasprava_analiza trž veleprod pristupa mrežnoj infr .pdf
Mihaela: Poštovani, Metronet telekomunika..., 21.2.2011 10:40:37
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. u prilogu dostavlja komentare i prijedloge na priloženi dokument -Prijedlog rješenja kojim se mijenja Analiza tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi. Molimo da prilikom donošenja konačnog rješenja, HAKOM iprijedloge Metroneta uzme u obzir. Sa poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: javna rasprava_ Prijedlog rješenja kojim se mijenja Analiza tržišta veleprodajnog fizičkog pristupa mrežnoj infrastrukturi ..pdf
IVA: Poštovani, ovim putem OT-OPTIMA TEL..., 21.2.2011 11:21:32
Poštovani, ovim putem OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dostavlja svoje komentare na Prijedlog rješenja kojim se mijenja Analiza tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi. S poštovanjem, OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Dokument u prilogu: Komentari OT-a na prijedlog rješenja izmjene analize tržišta-21022011.doc
Iva: Poštovani, ovim putem dostavljam..., 21.2.2011 11:42:51
Poštovani, ovim putem dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne raprave o prijedlogu rješenja HAKOM-a o izmjenama regulatornih obveza na tržištu veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni pristup) na fiksnoj lokaciji. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma.pdf
Željko: Poštovani, Amis Telekom d.o.o. u pr..., 21.2.2011 11:44:22
Poštovani, Amis Telekom d.o.o. u privitku dostavlja svoje komentare i prijedloge na Prijedlog rješenja kojim se mijenja Analiza tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi.

Dokument u prilogu: 20110221 - komentari javna rasprava - izmjena analize trzista 4.pdf