e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o prijedlogu planova dodjele za širokopojasni bežični pristup na 3.5 GHz, 10 GHz i 26 GHz
Sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije otvara javnu raspravu o Planovima dodjele za frekvencijske pojaseve 3.5 GHz, 10 GHz i 26 GHz koji se koriste za širokopojasni bežični pristup.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 27. sijecnja 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 28. veljace 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 12 sati 28. 02. 2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.