e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava u postupcima utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji
HAKOM objavljuje javnu raspravu o sljedećim prijedlozima odluka:
 
Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike podložnim prethodnoj regulaciji

Priloženi dokumenti:


Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike podložnim prethodnoj regulaciji

Priloženi dokumenti:


Prijedlog odluke o ukidanju regulatornih obveza HT-u i Iskonu u dijelu koji se odnosi na  javno dostupnu telefonsku uslugu u međunarodnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike

Priloženi dokumenti:


Prijedlog odluke o ukidanju regulatornih obveza HT-u i Iskonu u dijelu koji se odnosi na  javno dostupnu telefonsku uslugu u međunarodnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike

Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 27. sijecnja 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 11. ozujka 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 16 sati 11. 03. 2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Igor: 10. ožujka 2011., Vipnet ovim putem..., 10.3.2011 19:15:25
10. ožujka 2011., Vipnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu od strane HAKOM-a u postupcima utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_test 3 kriterija_fiksna maloprodaja.pdf
Iva: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 11.3.2011 10:41:16
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave u postupcima utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma d d _utvrđivanje mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji_11032011.pdf
Mihaela: Poštovani Metronet telekomunikac..., 11.3.2011 12:55:48
Poštovani Metronet telekomunikacije d.d., u prilogu dostavlja komentare i prijedloge na priložene prijedloge odluka i testove tri mjerila u okviru predmetne javne rasprave, u postupcima utvrđivanja mjerodavnih tržišta. Molimo da iste Hakom uzme u obzir prilikom donošenja konačne odluke i pripadajućeg testa tri mjerila za predmetna mjerodavna tržišta. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: javna rasprava_ postupci utvrdivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji 09.03.2011.pdf
IVA: Poštovani, ovim putem Vam OT-Optim..., 11.3.2011 12:58:16
Poštovani, ovim putem Vam OT-Optima Telekom d.d. dostavlja komentare na javnu raspravu u postupcima utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji. S poštovanjem, OT-Optima Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari OT-a na javnu raspravu-postupci utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji.pdf
Lidija: Poštovani, U privitku dostavljam..., 11.3.2011 15:03:15
Poštovani, U privitku dostavljam komentare H1 TELEKOM d.d. na otvorenu javnu raspravu u postupcima utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji. S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split

Dokument u prilogu: Komentari H1 TELEKOM-a_postupci utvrđivanja mjerodavnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji (2).pdf
Željko: Poštovani, Amis Telekom d.o.o. u pr..., 11.3.2011 15:07:50
Poštovani, Amis Telekom d.o.o. u privitku dostavlja svoje komentare na predmetnu javnu raspravu. S poštovanjem.

Dokument u prilogu: 20110221 - komentari javna rasprava - analiza international voice.doc