e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, dalje u tekstu: ZEK), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) otvara javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ,kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem članka 26. st. 6. ZEK-a.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 04. veljace 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 07. ozujka 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 12 sati 07. 03. 2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Igor: Vipnet ovim putem dostavlja svoje k..., 4.3.2011 15:39:54
Vipnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu od strane HAKOM-a te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_Pravilnik_određivanje zone el.kom.infrastrukture.pdf
Gianclaudio: PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODRE..., 7.3.2011 8:37:57
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODREĐIVANJA ZONE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME, ZAŠTITNE ZONE I RADIJSKOG KORIDORA TE OBVEZE INVESTITORA RADOVA ILI GRAĐEVINE Članak 5. stavak (13): Minimalna udaljenost kod približavanja i križanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su položeni u zaštitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela, treba biti 0,3 m. Zainteresirane strane mogu postići dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m. Prijedlog izmjene i dopune članka 5. stavka (13): Minimalna udaljenost kod približavanja, paralelnog vođenja i križanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata koji su položeni u zaštitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela, treba biti 0,3 m. Zainteresirane strane mogu postići dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m, naročito u slučajevima kada se planiraju i grade svjetlovodni kabeli integrirano s drugim infrastrukturama. Obrazloženje: Predlažemo izmjenu i dopunu zbog potrebe boljeg očuvanja okoliša i zaštite prostora te potrebe poticanja planiranja i građenja integrirane infrastrukture. Prijedlog je prihvatljiv jer nema opasnih utjecaja svjetlovodnih kabela na druge vodove i nema štetnih utjecaja drugih vodova na sigurnost svjetlovodnih kabela.

Dokument u prilogu: izmjene i dopune zone.doc
Mihaela: Poštovani, u prilogu Vam dostavl..., 7.3.2011 10:16:18
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo komentare i prijedloge Metronet telekomunikacija d.d. na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine, objavljenog u okviru predmetne javne rasprave. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: javna rasprava_ prijedlog izmjena Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone EKI 04.03.2011.pdf
BORIS: Komentar B.net Hrvatska fokusira se..., 7.3.2011 11:02:29
Komentar B.net Hrvatska fokusira se na članak 2. kojim se mijenja članak 3. Uvođenje obveze osiguranja on-line pristupa bazama podataka za svakog infrastrukturnog operatora i operatora korisnika i osiguranje 24-satne ažurnosti istih potrebno je ograničiti samo na infrastrukturne operatore, obzirom da infrastrukturni operatori raspolažu svim potrebnim podacima. Vezano uz ostale odredbe ZEKa i Pravilnika iz članka 34 ZEK-a, predlažemo da glavna (javna) baza leži na serveru HAKOM-a.
Iva: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 7.3.2011 11:18:03
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari javna rasprava - Pravilnik o zoni EKI 1 3 2011.pdf
IVA: Poštovani, OT-Optima Telekom d.d...., 7.3.2011 11:28:42
Poštovani, OT-Optima Telekom d.d. ovim putem dostavlja Naslovu svoje komentare na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine. S poštovanjem, OT-Optima Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari OT-a na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama.pdf
Lidija: Poštovani, U privitku dostavljamo..., 7.3.2011 11:49:37
Poštovani, U privitku dostavljamo komentare H1 TELEKOM d.d. na otvorenu javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine. Srdačan pozdrav, H1TELEKOM d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split

Dokument u prilogu: javna rasprava_prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone EKI (2).pdf