e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Analize tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) je provela postupak utvrđivanja mjerodavnih tržišta, analize mjerodavnih tržišta i određivanja ili ukidanja regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na:

- tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike
- tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike
HAKOM otvara postupak javne rasprave na prijedloge odluka gore navedenih tržišta i pripadajućih analiza (sastavni dio odluka). Tijekom postupka javne rasprave, uz prethodnu registraciju, sve zainteresirane strane mogu iznijeti mišljenja, primjedbe i prijedloge na predložene odluke.

Datum otvaranja rasprave: 17. svibnja 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 16. lipnja 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 12 sati 16.06.2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Igor: Vipnet ovim putem dostavlja svoje k..., 13.6.2011 15:03:20
Vipnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_JDTU_nacionalni promet.pdf
Mihaela: Poštovani, Metronet telekomunika..., 15.6.2011 17:43:15
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. u prilogu dostavlja komentare i prijedloge na objavljeni prijedlog odluke i prijedlog Analize tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari MT Analiza javno dostupna nacionalni privatni i poslovni 13.06.2011.pdf
Iva: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 16.6.2011 11:10:45
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d.. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: KOMENTARI HRVATSKOG TELEKOMA- 16_06_2011.pdf
Ivana: Poštovani, U prilogu dostavljam..., 16.6.2011 11:38:35
Poštovani, U prilogu dostavljamo komentare Iskon Interneta d.d. na prijedlog Analize tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. S poštovanjem, NIkolina Staničić

Dokument u prilogu: Komentari Iskona na Prijedlog Analize HAKOM-a_govorni promet_16-06-11_final.docx
Željko: U privitki dostavljamo prijedloge i..., 16.6.2011 11:45:08
U privitki dostavljamo prijedloge i primjedbe na prijedloge odluka gore navedenih tržišta i pripadajućih analiza. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20110616 - komentari javna rasprava - analiza trzista jdtu nacionalna.pdf