e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Izmjene i dopune financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije donijela je prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu.
Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu donesen je zbog prijenosa neraspoređenog viška prikupljenih sredstava.
U skladu s Zakonom o elektroničkim komunikacijama višak prikupljenih sredstava potrebno je prenijeti u 2011. godinu.

HAKOM otvara postupak javne rasprave na prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu.

Priloženi dokumenti:

Datum otvaranja rasprave: 18. svibnja 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 17. lipnja 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 12 sati 17.06.2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.


U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Sarita: Poštovani, U privitku ove poruk..., 17.6.2011 11:26:45
Poštovani, U privitku ove poruke su prijedlozi i komentari Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske. S poštovanjem, Za UPKH: Sarita Bukovčan Kvaternik Predsjednica

Dokument u prilogu: UPKH IZMJENE I DOP. FIN.PLANA ZA 2011. HAKOMA.pdf