e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra
Sukladno člancima 22. i 85. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu “Prijedlog izmjena i dopuna Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra“ te poziva sve zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Priloženi dokumenti:

Datum otvaranja rasprave: 24. svibnja 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 24. lipnja 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 12 sati 24.06.2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.


Odgovori:U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Sarita: Poštovani, U privitku su kome..., 10.6.2011 10:11:01
Poštovani, U privitku su komentari i prijedlozi Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske na prijedlog izmjena i dopuna Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra. S poštovanjem, Za UPKH: Sarita Bukovčan Kvaternik Predsjednica

Dokument u prilogu: UPKH TABLICA NAMJENE RF SPEKTRA.pdf