e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Godišnji program rada i Financijski plan HAKOM-a za 2012. godinu
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu o dokumentima:
GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU,
te poziva sve zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priložene dokumente.

PRILOŽENI DOKUMENTI:
Datum otvaranja rasprave: 15. lipnja 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 15. srpnja 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 16 sati 15.07.2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Sarita: Poštovani, U privitku su koment..., 15.7.2011 14:28:06
Poštovani, U privitku su komentari Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske. S poštovanjem, Sarita Bukovčan Kvaternik

Dokument u prilogu: UPKH FIN.PLAN I GOD. PROGRAM HAKOMA ZA 2012..doc