e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o prijedlogu izmjena Plana dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 1492,0 MHz
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11, dalje u tekstu: ZEK), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) otvara javnu raspravu o prijedlogu izmjena Plana dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 1492,0 MHz , kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem članka 12. st 1. točke 9., članka 82. i članka 85. ZEK-a).

Priloženi dokumenti:

Datum otvaranja rasprave: 24. kolovoza 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 8. rujna 2011.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 12 sati 08.09.2011.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.