e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o Planu dodjele za frekvencijski pojas 410-430 MHz
Sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije otvara javnu raspravu o Planu dodjele za frekvencijski pojas 410-430 MHz.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 14. rujna 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 30. rujna 2011.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.