e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava – Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
HAKOM objavljuje javnu raspravu o sljedećem prijedlogu pravilnika:
Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 03. listopada 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 02. studenog 2011.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE: Poštovani, Udruga pokretnih kom..., 2.11.2011 12:10:03
Poštovani, Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske u ime svojih članova - mobilnih operatora dostavlja svoj prilog u okviru javne rasprave Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Predmetni prilog je u dokumentu u privitku. S poštovanjem, Za UPKH - mobilni operatori: Sarita Bukovčan Kvaternik Predsjednica

Dokument u prilogu: 111102_UPKH_komentar_Pravilnik_financiranje_HAKOM_2012_final.doc