e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava – Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
U okviru usklađivanja navedenog pravilnika sa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 90/11) HAKOM je izradio novi
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
te objavljuje javnu raspravu o istom.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 06. listopada 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 28. listopada 2011.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 28.10.2011 10:39:32
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentar javna rasprava_Pravilnik EKI 26_10_2011 - konačno.pdf
Bnet Hrvatska: Poštovani, u prilogu dostavljamo k..., 28.10.2011 11:30:11
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare B.neta kao i priloge koji potkrijepljuju jedan od komentara. S poštovanjem, B.net Hrvatska

Dokument u prilogu: Bnet komentar - javna rasprava DTK 2011-10-28.pdf
Bnet Hrvatska: Prilog 1..., 28.10.2011 11:30:36
Prilog 1

Dokument u prilogu: Prilog 1 FTTH-Handbook-2011-V4.1.pdf
Bnet Hrvatska: Prilog 2..., 28.10.2011 11:30:52
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-Optima Telekom d.d...., 28.10.2011 11:35:00
Poštovani, OT-Optima Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare na objavljeni prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: komentari OT-a na Pravilnik EKi i PO fin 28102011.pdf
Metronet telekomunikacije d.d.: Poštovani, Metronet telekomun..., 28.10.2011 12:48:53
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. ovim putem dostavlja podnesak i očitovanje na prijedlog predmetnog Pravilnika. Slijedom navedenog, molimo Vas da navode Metroneta iznesene u podnesku detaljno razmotrite i uzmete u obzir prilikom donošenja konačnog teksta Pravilnika o EKI. Sa poštovanjem, Metronet telekomunikacije,

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta - Pravilnik o DTK usklada sa ZEK-om 28 10 2011.pdf
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani, U okviru otvorene jav..., 28.10.2011 13:36:06
Poštovani, U okviru otvorene javne rasprave u privitku dostavljamo komentare H1 TELEKOM-a na prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split

Dokument u prilogu: Komentari H1_prijedlog Pravilnika_EKI i PO.pdf
Amis Telekom d.o.o.: Poštovani, u privitku dostavljamo p..., 28.10.2011 13:53:12
Poštovani, u privitku dostavljamo prijedloge i komentare na predmetni Pravilnik. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20111028 - javna rasprava pravilnik o EKI.pdf