e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Priloženi dokumenti:


Na zahtjev operatora HAKOM produljuje rok trajanja javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta zaključno do 30. studenog 2011.g.

Datum otvaranja rasprave
: 26. listopada 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 30. studenog 2011.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.   

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Metronet telekomunikacije d.d.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 25.11.2011 9:50:24
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d., dostavlja u privitku komentare i prijedloge na Prijedlog Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Srdačan pozdrav, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari MT očitovanje i komentari Metroneta na Prijedlog Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta 25 11 2011 .pdf
Zagrebacki holding d.o.o. - podruznica Zagrebacki digitalni grad: Poštovani, u privitku Vam dostavlja..., 29.11.2011 11:28:19
Poštovani, u privitku Vam dostavljamo komentare podružnice ZDG na Prijedlog Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Dokument u prilogu: Komentari podružnice ZDG na Prijedlog Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta 28-11-2011.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 29.11.2011 17:03:40
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentar javna rasprava_Pravilnik PP 29_11_2011.pdf
: Poštovani, zahvaljujem se na mogućn..., 29.11.2011 22:26:03
Poštovani, zahvaljujem se na mogućnosti komentiranja prijedloga Pravilnika o potvrdi i naknadi o pravu puta. Nadam se da će moja znanstvena istraživanja pridonijeti zaštiti javnog interesa gradnje, korištenja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i davanja prednosti korištenja javnih nekretnina na temelju prava puta. S poštovanjem, dr.sc. Justina Bajt

Dokument u prilogu: Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta 2011 - komentari (1).pdf
B.NET HRVATSKA D.O.O.: Poštovani, u otvorenom roku dos..., 30.11.2011 10:39:05
Poštovani, u otvorenom roku dostavljamo komentare trgovačkog društva B.net Hrvatska d.o.o., kao operatora elektroničkih komunikacija, u svezi Prijedloga Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. S poštovanjem, Mislav Bradvica

Dokument u prilogu: Bnet Hrvatska - Komentari na Prijedlog Pravilnika o potvrdi i naknadi o pravu puta 2.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d d..., 30.11.2011 11:31:55
Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d dostavlja svoje komentare na prijedlog Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: Komenatri Optime na prijedlog Pravilnika o potvrdi i nakandi za pravo puta.pdf