e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o izmjeni Plana dodjele za mikrovalne veze za frekvencijski pojas donjih 8 GHz
Sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije otvara javnu raspravu o izmjeni Plana dodjele za mikrovalne veze za frekvencijski pojas 7725 - 8275 MHz. Dodaje se kanalni raspored za kanale širine 59.3 Mhz.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 16. siječnja 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 01. veljače 2012.

(Registracija i komentari mogući su do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.