e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javne konzultacije – Mogući utjecaj sporazuma ACTA na tržište elektroničkih komunikacija
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara neformalne javne konzultacije na temu „Mogući utjecaj sporazuma ACTA na tržište elektroničkih komunikacija“, te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na predmetnu tematiku.

Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 28. ožujka 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 28. svibnja 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
TELE2 D.O.O.: Poštovani,u prilgu dostavljamo..., 28.5.2012 11:32:10
Poštovani, u prilgu dostavljamo komentare Tele2 d.o.o. na javnu raspravu o mogućem utjecaju ACTA na tržište elektroničkih komunikacija. S poštovanjem, Tele2 d.o.o.

Dokument u prilogu: Javne_konzultacije_ACTA_stajalista_Tele2.pdf
Amis Telekom d.o.o.: Amis Telekom d.o.o. u privitku dost..., 28.5.2012 13:27:33
Amis Telekom d.o.o. u privitku dostavlja svoja stajališta i komentare u javnim konzultacijama o mogućem utjecaju sporazuma ACTA na tržište elektroničkih komunikacija. S poštovanjem.

Dokument u prilogu: 20120528 - javne konzultacije ACTA.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani,u ime Hrvatskog Telekom..., 28.5.2012 13:56:43
Poštovani, u ime Hrvatskog Telekoma d.d. u privitku dostavljamo očitovanje u okviru javnih konzultacija - Mogući utjecaj sporazuma ACTA na tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

Dokument u prilogu: Javne_konzultacije_-_ACTA_05_2012_komentar_HT-a.pdf
VIPnet d.o.o.: Vipnet ovim putem dostavlja svoje k..., 28.5.2012 14:05:34
Vipnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javne konzultacije te se nadamo da će naši komentari i odgovori, priloženi ovdje, biti svakako od koristi. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_ACTA_odgovori.pdf