e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Odluke - ADSL transport usluga
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se mijenja Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa  u dijelu koji se odnosi na prijelazno razdoblje pružanja ADSL transport usluge i kojom se određuje postupak migracije s ADSL transport usluge na uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa. 

Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 03. svibnja 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 18. svibnja 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Metronet telekomunikacije d.d.: Poštovani,Metronet telekomunika..., 18.5.2012 11:54:26
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. u prilogu dostavlja Naslovnom tijelu komentare na Prijedlog Odluke - ADSL transport usluga u predmetnoj javnoj raspravi. Srdačan pozdrav, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Podnesak MT.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani,u prilogu iznosimo ko..., 18.5.2012 11:55:45
Poštovani, u prilogu iznosimo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. na Prijedlog odluke HAKOM-a o izmjenama Standardne ponude HT d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u dijelu koji se odnosi na prijelazno razdoblje pružanja ADSL transport usluge. HT .d.d

Dokument u prilogu: Komentari HT d d - uvjeti i rokovi za prelazak s ADSL transporta na BSA.18.5.2012.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani,Ovim putem OT-Optima Te..., 18.5.2012 13:44:58
Poštovani, Ovim putem OT-Optima Telekom d.d. dostavlja Naslovu komentare na prijedlog odluke kojom se mijenja Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u dijelu koji se odnosi na prijelazno razdoblje pružanja ADSL transport usluge.

Dokument u prilogu: komentari_OT-a na prijedlog odluke ADSL transport.pdf