e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Sukladno članku 22. stavak 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije otvara javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga.


Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 13. lipnja 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 23. srpnja 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Metronet telekomunikacije d.d.: Poštovani u prilogu podnesak..., 9.7.2012 9:29:00
Poštovani u prilogu podnesak Metroneta kojim se dostavlja očitovanje na prijedlog predmetnog Pravilnika. Sa poštovanjem Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Podnesak Metroneta - Prijedlog Pravilnika o nacinu i rokovima provedbe mjera zastite- srpanj 2012.pdf
VIPnet d.o.o.: Vipnet ovim putem dostavlja svoje k..., 20.7.2012 9:32:35
Vipnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi priloženi ovdje biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav VIPnet d.o.o. Vrtni put 1 HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_prijedlog pravilnika_sigurnost i cjelovitost mreža i usluga.pdf
Zvonimir: Poštovani CARNetovi komentari vez..., 20.7.2012 10:03:20
Poštovani CARNetovi komentari vezano uz djelatnost Nacionalnog CERT-a su u prilogu.

Dokument u prilogu: 2012-07-18b_CARNet_Misljenje na Prijedlog v1.1_scn.pdf
TELE2 D.O.O.: Poštovani Tele2 d.o.o. ovim put..., 23.7.2012 11:12:57
Poštovani Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja komentare na Prijedlog Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga. Srdačan pozdrav Tele2 d.o.o.

Dokument u prilogu: Komentari Tele2 na Prijedlog Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani Hrvatski Telekom d...., 23.7.2012 13:52:23
Poštovani Hrvatski Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare u okviru javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga. S poštovanjem Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Prijedlog Pravilnika o mjerama zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga_HT komentari _srpanj 2012.pdf
Iskon Internet: Poštovani u prilogu donosimo komen..., 23.7.2012 13:58:59
Poštovani u prilogu donosimo komentare Iskon Interneta u javnoj raspravi o prijedlogu Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga. Srdačan pozdrav Iskon Internet d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Iskon Interneta_pravilnik o sigurnost_final.pdf