e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog odluke - Tržište pristupa mreži za operatore usluga s posebnom tarifom
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se utvrđuje da mjerodavno tržište pristupa mreži za operatore usluga s posebnom tarifom u svrhu pružanja usluga s posebnom tarifom putem 06x brojeva i tržište pristupa mreži u svrhu pružanja usluge uskopojasnog pristupa internetu nisu podložna prethodnoj regulaciji.

Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 21. lipnja 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 20. kolovoza 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu Vam dostavl..., 20.8.2012 11:46:11
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave o prijedlogu odluke o tržištu pristupa mreži za operatore usluga s posebnom tarifom. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma d d _tržište pristupa VAS operatorima.pdf