e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog odluke - Jedinstvena procedura
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se usklađuju uvjeti i rokovi za podnošenje zahtjeva za veleprodajne usluge Hrvatskog Telekoma d.d. i to za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, za uslugu najma korisničke linije, za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i za uslugu predodabira operatora. 

Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 21. lipnja 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 16. srpnja 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Metronet telekomunikacije d.d.: Poštovani Metronet telekomunika..., 16.7.2012 9:47:15
Poštovani Metronet telekomunikacije d.d. u privitku dostavlja komentare i prijedloge u okviru predmetne javne rasprave- Prijedlog odluke - Jedinstvena procedura. Srdačan pozdrav Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Podnesak MT Jedinstvene procedure .pdf
VIPnet d.o.o.: Vipnet ovim putem dostavlja svoje k..., 16.7.2012 10:08:55
Vipnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi priloženi ovdje biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav VIPnet d.o.o. Vrtni put 1 HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_jedinstvena veleprodajna procedura.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani OT-Optima Telekom d.d. o..., 16.7.2012 10:11:17
Poštovani OT-Optima Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare na Prijedlog odluke - Jedinstvena procedura. S poštovanjem OT

Dokument u prilogu: komentari_OT-a na prijedlog odluke jedinstvene procedure 2012.pdf
Iskon Internet: Poštovani u prilogu dostavljamo k..., 16.7.2012 12:34:08
Poštovani u prilogu dostavljamo komentare Iskon Interneta d.d. -- Ivana Jović Biondić

Dokument u prilogu: JR_jedinstvena procedura_komentar Iskon Interneta d.d..doc
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: U prilogu komentari Hrvatskog Telek..., 16.7.2012 12:35:25
U prilogu komentari Hrvatskog Telekoma d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma d d _univerzalna procedura_16 07 2012 _final.pdf
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani U privitku dostavljam..., 16.7.2012 13:41:15
Poštovani U privitku dostavljamo komentare H1 TELEKOM-a u okviru otvorene javne rasprave o prijedlogu odluke kojom se usklađuju uvjeti i rokovi za podnošenje zahtjeva za veleprodajne usluge Hrvatskog Telekoma d.d. i to za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa za uslugu najma korisničke linije za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i za uslugu predodabira operatora. S poštovanjem H1 TELEKOM d.d. Put Trščenice 10 21000 Split

Dokument u prilogu: Jedinstvena procedura_H1 TELEKOM_komentari.pdf