e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Publikacije 15.12.2020

 • Letak - Što sve trebamo znati o uslugama u pokretnoj i nepokretnoj mreži, 2021. (pdf)
 • Brošura - Prava i obveze u željezničkom putničkom prijevozu, 2021. (pdf)
 • Brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona, 2021.(pdf)
 • Metodologija za razvoj pristupačnih mobilnih programskih rješenja (pdf)
 • Metodologija za razvoj pristupačnog sjedišta weba (pdf)
 • Brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona, 2020. (pdf)
 • Letak - Pretplatnički ugovori u elektroničkim komunikacijama, 2019. (pdf)
 • Letak - Korisnička prava u elektroničkim komunikacijama, 2018 (pdf)
 • Brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona, 2018/2019 (pdf)
 • Brošura - Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona 2017/2018 (pdf)
 • Brošura - Prava i obveze putnika u željezničkom putničkom prometu, 2018 (pdf)
 • Informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga, 2016 (pdf)
 • Brošura - Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona, 2016/2017 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava u poštanskim uslugama, 2016 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava, 2015 (pdf)
 • Letak - Dan sigurnijeg Interneta, 2015 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava, 2014 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava, 2013  (pdf)

 ispiši stranicu