e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Travanj '12

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje u postupku utvrđivanja troškovne usmjerenosti cijena paketa vezanih usluga HT-a (objavljeno u skladu sa člankom 14. st. 9. ZEK-a) (pdf)
Novi net-izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra 3410-3600 MHz (pdf)
Odluka u postupku Univerzalne telekomunikacije v. HAC vezano uz DTK (objavljeno u skladu sa člankom 14. st. 9. ZEK-a) (pdf)
Odluka u postupku Univerzalne telekomunikacije v. ARZ vezano uz DTK (objavljeno u skladu sa člankom 14. st. 9. ZEK-a) (pdf)
Rješenje o prisilnom izvršenju rješenja inspektora elektroničkih komunikacija od 02.03.2012. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka insp. nadzora nad HT-om - puštanje u rad radijskih postaja pokretne mreže (pdf)
Određivanje obveze dostave podataka za utvrđivanje mjerodavnog tržišta pristupa mreži za operatore usluga s posebnom tarifom (pdf)
Rješenje o obustavi postupka donošenja standardne ponude za operatore usluga s dodanom vrijednosti (061) (pdf)
Rješenje o obustavi postupka izmjene općih uvjeta poslovanja Iskona i HT-a (pdf)
Oduzimanje dozvole za uporabu RF spektra obrtu MARITIMO (pdf)
Rješenje inspektora u postupku inspekcijskog nadzora vezano uz ugrožavanje EKI-Šibenik (pdf)
Rješenje inspektora o izvršenju rješenja od 02. ožujka 2012. (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Rješenje ARTZU od 3. travnja 2012. povodom žalbe HŽ Carga d.o.o. protiv upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. vezano za Opće uvjete Ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-7752/2011-4 povodom tužbe VIPnet-a i HT-a protiv odluke HAKOM-a u predmetu radi izmjene i dopune oćih uvjeta poslovanja - usluga govorne pošte (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-3781/2011-4 povodom tužbe HT-a protiv odluke HAKOM-a u predmetu zaštite korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-10393/2011-4 - vezano uz test tri mjerila na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata, konkurentne i nekonkurentne relacije (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-9241/2011-5 - H1 Telekom protiv HT-a radi izdavanja računa za 69.000 korisnika usluge WLR (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-8921/2011-4 - vezano uz rješenje kojim je utvrđeno da je HT prilikom objave izmjena Standardne ponude za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa prekršio regulatornu obvezu transparentnosti (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-10117/2009-4 - vezano uz analizu tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-3865/2011-4 - vezano uz provjeru izvršenja nadzornika elektroničkih komunikacija (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-9242/2011-4 - vezano uz analizu tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-1765/2011-6 - vezano uz izmjenu Standardne ponude HT- a za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
 ispiši stranicu