e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javno nadmetanje za izradu Studije o ponašanju potrošača vezano za korištenje digitalnih platformi u svrhu komunikacije

JAVNI POZIV

Rok za podnošenje ponuda je 3. travnja 2020., a cilj studije je dobiti jasne informacije vezano za interakciju između potrošača i digitalnih platformi u svrhu komunikacije.
 
ZAGREB, 18. ožujka 2020. -  Ured BEREC-a čije je sjedište u Rigi, Latvija, pozvao je sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponude za otvoreno nadmetanje za izradu studije o ponašanju potrošača vezano za korištenje digitalnih platformi u svrhu komunikacije.

Cilj provođenja studije je omogućiti BEREC-u i nacionalnim regulatornim bolje razumijevanje načina korištenja digitalnih platformi od strane potrošača, a što mora biti utemeljeno na relevantnim činjenicama. Studija bi trebala pružiti empirijski uvid u percepciju, ponašanje i odnos potrošača prema digitalnim platformama, s naglaskom na komunikacijske usluge odnosno usluge koje pružaju interaktivnu razmjenu informacija među potrošačima. Rezultati studije će utjecati na daljnji rad BEREC-a vezano za digitalne platforme i ostala srodna područja, a time doprinijeti širojanalizi i raspravi o primjeni politika vezano za navedenu tematiku.
Procijenjena ukupna neto vrijednost iznosi 140.000 EUR, a rok za podnošenje ponuda je 3. travnja 2020.

Više informacija dostupno je na poveznici BEREC-a, dok se ostala dokumentacija o nabavi može pronaći na internetskoj stranici o dokumentaciji o nabavi.

Da bi osigurao transparentnost svojih postupaka nabave, Ured BEREC-a koristi specijalizirano elektroničko izdanje Službenog lista EU za nabavu - TED eTendering, internetsku stranicu BEREC-a kao i društvene mreže. Više detalja o e-prijavi dostupno je u kratkom vodiču.


                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 

 ispiši stranicu