e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Svibanj '12

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje poštanskog nadzornika za CityEx (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru - HT zabrana Data Roaminga (pdf)
Rješenje o objavi Minimalne ponude društva Zagrebački holding (pdf)
Odluka Ustavnog suda u svezi dodjele koncesija za uporabu radiofrekvencijskog spektra (pdf)
Djelomično rješenje HT-Amis - zajedničko korištenje EKI (pdf)
Djelomično rješenje HT-B.net - zajedničko korištenje EKI (pdf)
Djelomično rješenje HT-Metronet - zajedničko korištenje EKI (pdf)
Dopunsko rješenje HT-Metronet - zajedničko korištenje EKI (pdf)
Rješenje o odbijanju za EKI koridor DC u Osijeku i na trasi Osječko-baranjske županije (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Media centar d.o.o. - oduzimanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra (pdf)
Privremeno rješenje u postupku insp. nadzora nad IT jedan vezano uz uporabu kratkih kodova (pdf)
VFM - oduzimanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra (pdf)
Rješenje o izdavanju odobrenja na maloprodajnu cijenu usluge „SMS Imenik“ (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Rješenje ARTZU od 14. svibnja 2012. povodom žalbe HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. protiv upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. vezano za zahtjev za naknadu štete s naslova trošenja monoblok kotača putničkih vagona (pdf)
 
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-6927/2009-5 kojom se odbija tužba HT-a u predmetu izdavanja dozvole za uporabu RF spektra za upravljanje elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br Us-12546/2011-6 - rješavanje spora između korisnika i operatora javnih komunikacijkih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-9239/2011-4 - analiza tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-7205/2010-5 - stručni nadzor Metronet/HT radi pristupa brojevima 064 i 069 (pdf)
 ispiši stranicu