e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

EU strategija

5G mreža
Prioriteti Europske Komisije (EK) su dostupnost širokopojasnog pristupa internetu svim kućanstvima u EU i pokrivanje signalom 5G mreža svih glavnih prometnih pravaca i urbanih područja do 2025. (5G Akcijski plan i komunikacija Povezivost za konkurentno jedinstveno digitalno tržište – Prema europskom gigabitnom društvu).

EK je kao temeljne frekvencijske pojaseve za implementaciju 5G tehnologije odredila 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz. Uporaba frekvencijskih pojaseva 3,6 GHz i 26 GHz za 5G se mora omogućiti do 31. prosinca 2020., a. pojas 700 MHz do 30. lipnja 2020. (uz mogućnost odgode do 2 godine).

Do kraja 2020. se mora ostvariti pokrivanje barem jednog većeg grada, a do 2025. neprekinuto 5G pokrivanje urbanih područja i glavnih zemaljskih transportnih putova.

Više informacija
 ispiši stranicu