e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Uloga HAKOM-a

5G mreža
Za ostvarivanje zajedničkog EU vremenskog plana potrebno je provesti dodjelu RF spektra za 5G mreže pokretnih komunikacija.

HAKOM je nadležan za planiranje i dodjelu radiofrekvencijskog spektra, što u slučaju dodjele pojaseva za 5G mreže znači i odabir najprikladnijeg načina dodjele (javni poziv, natječaj ili dražba). Također, HAKOM odlučuje o uvjetima koji će se postaviti budućim nositeljima dozvole, što između ostalog obuhvaća definiranje obaveza pokrivanja geografskog područja određenom kvalitetom signala i usluge.

HAKOM je proveo javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz nakon koje je odlučeno da će se u sljedeću dodjelu radiofrekvencijskog spektra uključiti frekvencijski pojasevi 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz.
700 MHz se također može upotrijebiti i za potrebe službi od posebnog značaja (hitne službe, civilna zaštita, vatrogastvo i slične službe).

U okviru Radne skupine za 5G, koju je pokrenuo HAKOM, a kroz suradnju svih relevantnih dionika tržišta, određeni su ključni elementi za uspješnu implementaciju 5G-a u RH, odnosno identificirani su mogući izazovi i prepreke te se još uvijek radi na potrebnim rješenjima i mjerama za njihovo otklanjanje.

Radna skupina doprinosi stvaranju povoljnije investicijske klime u novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te pokušava podići svijest o važnosti 5G-a za razvoj društva i gospodarstva RH.

HAKOM već dvije godine zaredom organizira „5G dan“ na kojemu sudjeluju predstavnici hrvatskog gospodarstva i start-up zajednice koji u svojem poslovanju koriste mreže i tehnologije bliske 5G tehnologiji, proizvođači opreme te predstavnici relevantnih državnih institucija i lokalne samouprave. Događaj se organizira kako bi se razvoj tehnologije iskoristio kao poticaj za razvoj gospodarstva RH i društva u cjelini te kako bi se korisnici upoznali s potencijalom 5G primjena u različitim granama gospodarstva i društva.
 
Više informacija
 ispiši stranicu