e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Utjecaj EM polja

5G mreža
Izgradnja 5G mreža dovest će do povećanja broja baznih postaja koje će istovremeno koristiti različite tehnologije i raditi u većem broju radiofrekvencijskih pojaseva.

Uzimajući u obzir zaštitu zdravlja ljudi, 5G tehnologija nije bitno drugačija od ostalih tehnologija koje se već upotrebljavaju u bliskim frekvencijskim pojasevima za mreže pokretnih komunikacija.

O utjecaju 5G na zdravlje ljudi Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) je na poveznici objavila svoje stajalište te zaključuje da se, uz poštivanje postojećih međunarodnih preporuka za ograničenja razina elektromagnetskih polja, ne predviđa utjecaj na javno zdravlje.

Kako bi se utjecaj EMP-a prilikom uporabe mobilnih uređaja minimizirao, Ministarstvo zdravstva je izdalo Preventivne preporuke za korištenje mobilnih uređaja.

Također, Europska Komisija se očitovala o EMP i 5G na poveznici.  Više o 5G i zaštiti javnog zdravlja se može pronaći u dokumentu.

U RH zaštita ljudi od elektromagnetskih polja (EMP) u nadležnosti je Ministarstva zdravstva koje propisuje mjere zaštite Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (Pravilnik Ministarstva zdravstva).
 
Propisane granične vrijednosti za javno područje u RH temelje se na Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi EMP-a (0 Hz – 300 GHz). Definiranjem područja povećane osjetljivosti Pravilnik Ministarstva zdravstva uveo je dodatno područje zaštite u odnosu na Preporuku Vijeća Europske unije za koje su propisane strože granične razine u odnosu na granične razine za javna područja, 2,5 puta strože za jakost električnog polja, odnosno 6,25 puta strože za gustoću snage.Grupa 1 – ograničenja u skladu s EU preporukom
Grupa 2 – bez ograničenja ili manje stroža ograničenja od EU preporuke
Grupa 3 – stroža ograničenja od EU preporuke
Izvor: Nacionalni institut za javno zdravlje i okoliš (National Institute for Public Health and the Environment – RIVM), Nizozemska
 
Kontrolu uporabe radiofrekvencijskog spektra provodi HAKOM, što će nastaviti raditi i dalje razvojem 5G tehnologije, u skladu s vrijednostima dopuštenih razina EMP-a propisanim Pravilnikom Ministarstva zdravstva. U slučaju promjene Pravilnika, HAKOM će prilagoditi svoje djelovanje.

HAKOM provjerava usklađenost postavljenih baznih postaja s dopuštenim razinama EMP-a propisanim Pravilnikom Ministarstva zdravstva. Ukoliko u postupku provjere usklađenosti pojedine bazne postaje postoji sumnja da razine EMP-a nisu u skladu s dopuštenim razinama, HAKOM za tu postaju provodi kontrolna mjerenja na terenu. Mjerenja EMP-a obavljaju se i temeljem opravdanih zahtjeva građana. Svi rezultati mjerenja EMP-a koja je HAKOM proveo javno su objavljena u sklopu GIS portala na internetskim stranicama HAKOM-a, a za svaku je mjernu točku moguće pristupiti detaljnom mjernom izvješću na poveznici.  

Više informacija
 ispiši stranicu