e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vlada RH donijela odluku o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz

VIJEST

Nacionalnim planom djelovanja utvrđuju se temeljne odrednice za prenamjenu i dopuštanje uporabe frekvencijskog pojasa 694-790 MHz za zemaljske sustave koji mogu pružati bežične širokopojasne usluge elektroničkih komunikacija. Utvrđeno je i osiguravanje raspoloživosti frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga i daljnji razvoj digitalne zemaljske televizije te za uporabu od strane bežičnih audio sustava za proizvodnju programa i posebne događaje.  
  
ZAGREB, 8. svibnja 2020. - Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak, 7. svibnja 2020., donijela odluku o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz. Nacionalnim planom djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz utvrđene su temeljne odrednice za prenamjenu i dopuštanje uporabe frekvencijskog pojasa 694-790 MHz (tzv. druga digitalna dividenda) za zemaljske sustave koji mogu pružati bežične širokopojasne usluge elektroničkih komunikacija. Također, utvrđeno je i osiguravanje raspoloživosti frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga i daljnji razvoj digitalne zemaljske televizije te za uporabu od strane bežičnih audio sustava za proizvodnju programa i posebne događaje. Frekvencijski pojas 470-790 MHz trenutno se upotrebljava za usluge digitalne zemaljske televizije te za proizvodnju programa i posebne događaje. Odlukom (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji propisuje se dopuštanje uporabe frekvencijskog pojasa 700 MHz za bežične širokopojasne usluge elektroničkih komunikacija te raspoloživost frekvencijskog pojasa 470-694 MHz za zemaljsko pružanje radiodifuzijskih usluga, uključujući besplatnu televiziju te za uporabu od strane bežičnog audio PMSE-a, uzimajući u obzir načelo tehnološke neutralnosti.
 
Nacionalni plan djelovanja dostupan je na poveznici.

                                                                                        # # #
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

 
O HAKOM-u:

HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja


 
 ispiši stranicu