e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Smanjenje prometa na tržištu poštanskih usluga

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 
                                                           
U prvom tromjesečju 2020. zabilježen je pad prometa u gotovo svim segmentima tržišta u odnosu na prethodno tromjesečje, ali i isto razdoblje prethodne godine.

ZAGREB, 10. lipnja 2020. – Uzlazna kretanja na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, prisutna unatrag nekoliko posljednjih tromjesečja, u prvom su tromjesečju 2020. zaustavljena te je vidljiv pad  gotovo svih pokazatelja tržišta.

U odnosu na prethodno tromjesečje ukupan broj ostvarenih usluga manji je za 4,4 % te za 5,4 % u odnosu na isto razdoblje lani. Na smanjenje ukupnog broja ostvarenih usluga utjecao je manji broj svih vrsta pošiljaka (pisma, paketa, tiskanica) pri čemu su najveće smanjenje prometa u odnosu na prethodno tromjesečje imale paketske usluge i to za oko 9 % . Međutim, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od svih pošiljaka samo su paketi imali rast prometa i to za oko 9 % . Gledajući vrstu prometa vidljivo je kako je u unutarnjem prometu ostvaren čak i nešto veći broj usluga nego u prethodnom tromjesečju. Ukupan pad broja usluga prvenstveno je rezultat pada međunarodnog prometa i to za oko 41 %. Naime, poremećaji u međunarodnom dolaznom prometu, povezani s koronavirusom (COVID 19), uočeni su već krajem siječnja što je i rezultiralo navedenim smanjenjem u prvom tromjesečju.

Smanjenje broja usluga utjecalo je i na prihode ostvarene od obavljanja poštanskih usluga pa su oni, u usporedbi s prethodnim tromjesečjem, manji za oko 10 % dok je pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ispod 1 %.   
Poštanske usluge je u RH na kraju prvog tromjesečja 2020. pružalo 22 davatelja, što je jedan davatelj više nego na početku godine. Manji broj usluga ostvarili su svi davatelji, pri čemu se njihovi udjeli na tržištu nisu značajnije mijenjali pa je HP-Hrvatska pošta d.d i dalje najveći davatelj s udjelom od 84,5 %.

Podaci o tržištu poštanskih usluga u prvom tromjesečju dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) putem poveznice
                                                                                      
                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 
 ispiši stranicu