e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM-a na 18. plenarnoj sjednici europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)

VIJEST

Kao nacionalno regulatorno tijelo za poštanske usluge HAKOM je putem videokonferencije sudjelovao na prvoj ovogodišnjoj plenarnoj sjednici ERGP-a na kojoj su predstavljene i raspravljene teme značajne za sve dionike na tržištu poštanskih usluga EU s posebnim naglaskom na izazove daljnje harmonizacije u području poštanskih usluga u nadolazećem razdoblju.

ZAGREB, 2. srpnja 2020. U organizaciji grčkog regulatornog tijela za telekomunikacije i poštanske usluge (EET-a), 25. lipnja 2020., putem videokonferencije, održan je prvi ovogodišnji plenarni sastanak europskog udruženja regulatora za poštanske usluge ERGP-a (The European Regulators Group for Postal Services).

Na plenarnom sastanku se raspravljalo o promjenama, poremećajima i ukupnom stanju na tržištima poštanskih usluga država članica EU, kao posljedicama pandemije virusa COVID 19 te o poduzetnim mjerama i aktivnostima davatelja poštanskih usluga, regulatornih tijela i nadležnih državnih službi/ministarstava na jedinstvenom poštanskom tržištu, s ciljem očuvanja sigurnosti i stabilnosti pružanja poštanskih usluga unutar EU, a  primljena su na znanje i izvješća o radu svih radnih skupina ERGP-a u proteklom razdoblju. Uz navedeno, raspravljalo se i usvojilo prijedlog promjena/amandmana na Pravila o postupanju i radu ERGP-a i prijedlog Programa rada ERGP-a za 2021., radi upućivanja  na javnu raspravu u državama članicama ERGP-a. U sklopu priprema za revalorizaciju i ocjenu ukupne uspješnosti primjene Poštanske Direktive EU i moguće promjene tog postojećeg nadnacionalnog okvira za obavljanje poštanskih usluga EU, raspravljalo se o inicijalnom izvješću o dionicima tržišta poštanskih usluga EU te o tome kako regulirati (poštansku) budućnost u uvjetima kada e-trgovina i usluge povezane s njom mijenjaju poštanski sektor i razvoj ukupnih međunarodnih poštanskih odnosa.

Na sjednici se raspravljalo se i o provedbi Uredbe (EU) 2018/644 o uslugama prekogranične dostave paketa pri čemu je od strane ERGP-a izražena puna podrška EK za pokretanje sveobuhvatne javne rasprave u državama članicama EU o učincima provedbe te Uredbe, a svi dionici tržišta poštanskih usluga i zainteresirana javnost EU bit će pozvani na sudjelovanje u raspravi o čemu će HAKOM obavijestiti zainteresirane u Republici Hrvatskoj putem svojih internetskih stranica.

                                                                                        # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 
 ispiši stranicu