e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 31. srpnja 2020.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 31. srpnja 2020.:

  • Donesena je odluka u postupku rješavanja spora između operatora Hrvatski Telekom d.d. i NET-CONNECT d.o.o., radi naplate računa za usluge terminiranja glasovnih poziva u pokretnu i nepokretnu mrežu Hrvatskog Telekoma d.d. 
 ispiši stranicu