e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

BEREC preporučuje usvajanje posebnog ex-ante regulatornog okvira za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom

VIJEST

Odgovor BEREC-a, Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije čiji je član i HAKOM, uslijedio je nakon provedenih javnih rasprava Europske komisije o paketu zakona o digitalnim uslugama i novom alatu za zaštitu tržišnog natjecanja.
 
Zagreb, 9 rujna 2020. - Kao odgovor na javnu raspravu Europske komisije (EK) o paketu zakona o digitalnim uslugama (Digital Service Act -DSA) i o novom alatu za zaštitu tržišnog natjecanja, (New Competition Tool - NCT), Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) preporučuje usvajanje posebnog ex-ante regulatornog okvira za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom.

U svojem odgovoru BEREC prepoznaje prednosti koje digitalne platforme donose za inovacije i odabir potrošača. One su stvorile  i omogućile inovativne poslovne modele te malim poduzetnicima i startupovima omogućile pristup novim tržištima širom Europe i njihovo širenje. Olakšale su poslovnim i krajnjim korisnicima pristup robi, uslugama i informacijama te pružile širok raspon učinkovitosti smanjenjem transakcijskih troškova te troškova potražnje i distribucije.

Međutim, BEREC također priznaje da postoji sve veća zabrinutost zbog postojeće snage nekih velikih digitalnih platformi i kontrole koju imaju nad širokom raznovrsnošću robe, usluga, podataka i informacija, kao i nad pristupom i imovinom ključnima za poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja i inovacija. Da bi se riješili ti problemi, BEREC preporučuje donošenje posebnog ex-ante regulatornog okvira prilagođenog specifičnostima digitalnog okruženja.

Važno je naglasiti da takva ex-ante intervencija ne bi bila usmjerena na regulaciju svih digitalnih platformi, kao niti na regulaciju interneta u cjelini, već na rješavanje specifičnih zabrinutosti vezanih uz digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom, a kako bi se osiguralo poticanje tržišnog natjecanja i inovacija, zaštita prava krajnjih korisnika te otvorenost i konkurentnost digitalnog okruženja u korist europskih građana i poduzetnika.

BEREC i njegovi članovi imaju značajno iskustvo u primjeni ex-ante regulacije u sektoru elektroničkih komunikacijskih usluga (ECS) za rješavanje strukturnih problema tržišnog natjecanja, kao i društvenih izazova u tom području (npr. otvoreni internet). Ex-ante asimetrična regulacija, potkrijepljena regulatornim paketom, već se pokazala učinkovitom za poticanje tržišnog natjecanja i konkurentnosti te prilikom ostvarenja niza različitih ciljeva, imajući pozitivan učinak na korisnike i društvo u cjelini.

Na ovom temelju BEREC smatra da njegova stručnost može biti vrlo vrijedna prilikom dizajniranja učinkovitog, proporcionalnog i predvidljivog modela za regulatornu intervenciju. Štoviše, njegov se okvir suradnje može smatrati referentnim modelom koji dobro funkcionira, a BEREC i njegovi članovi - europski nacionalni regulatori, u dobrom su položaju da učinkovito preuzmu aktivnu ulogu u definiranju i provedbi ovog posebnog regulatornog okvira.

Cilj BEREC-a je nastaviti doprinositi regulatornoj raspravi o digitalnim platformama, dodatno razviti pojedina pitanja i analizirati implikacije BEREC-ovog prijedloga. BEREC želi naglasiti svoju spremnost nastaviti surađivati s europskim institucijama i drugim relevantnim dionicima na tom području.
Vezano za javnu raspravu o novom alatu za tržišno natjecanje, povratne informacije BEREC-a usredotočene su na njegov međusobni odnos s postojećim ex-ante regulatornim okvirom za elektroničke komunikacijske usluge, kojeg su članovi BEREC-a uspješno primjenjivali više od 20 godina, kao i s predloženim ex-ante okvirom za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom.

Europska komisija je 8. rujna 2020. zatvorila dvije javne rasprave, jednu o paketu zakona o digitalnim uslugama (DSA) i drugu o novom alatu za zaštitu tržišnog natjecanja.

                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu