e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Rast prihoda na tržištu poštanskih usluga

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj u drugom je tromjesečju 2020. ostvareno 12,06 milijuna poštanskih usluga manje nego u prethodnom tromjesečju, ali su prihodi tržišta povećani zbog rasta paketskih usluga povezanih s e-trgovinom.


ZAGREB, 10. rujna 2020. – Poremećaji godpodarskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj uzrokovani koronavirusom (COVID 19 utjecali su i na tržište poštanskih usluga. Nove okolnosti dovele su do promjena u potražnji pojedinih usluga. Rezultat je pad ukupnog broja poštanskih usluga u drugom tromjesečju 2020. za 15,9 posto u odnosu na prethodno tromjesečje te 16,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći utjecaj na pad ukupnog broja ostvarenih usluga imalo je smanjenje pismovnih pošiljaka, koje su u odnosu na prethodno tromjesečje pale za 18,9 posto te u manjoj mjeri tiskanica, kojih je bilo oko 20 posto manje. Istovremeno, u drugom se tromjesečju povećala potražnja za paketskim uslugama koju je generirala internetska trgovina jer se u vrijeme posebnih mjera povećao broj korisnika koji su koristili takav način kupovine, a dostava robe se obavljala putem davatelja poštanskih usluga. Tako je u drugom tromjesečju 2020. bilo dostavljeno 7,1 milijuna paketa što je oko 21 posto više nego u prethodnom tromjesečju, a ujedno i najveći broj dostavljenih paketa u jednom tromjesečju do sada.
 
Smanjenje ukupnog broja usluga u drugom tromjesečju nije utjecalo na ostvarenje ukupnih prihoda, koji su u odnosu na prethodno tromjesečje bili veći za oko jedan posto i rezultat su većeg broja ostvarenih visokovrijednih usluga, kojih je bilo 23 posto više nego u prethodnom tromjesečju. Time su prvi put prihodi od obavljanja ostalih poštanskih usluga bili veći od prihoda ostvarenih od univerzalne usluge.

U drugom tromjesečju poštanske usluge pružalo je 22 davatelja. Najveći davatelj bila je HP-Hrvatska pošta d.d. s udjelom od 82 posto u ostvarenim uslugama, što je 2,5 posto manje nego u prethodnom tromjesečju. 
 
Podatci o tržištu poštanskih usluga u drugom tromjesečju dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) putem poveznice

                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  


 ispiši stranicu