e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Europska komisija pozvala države članice da poboljšaju brzu mrežnu povezivost i razviju zajednički pristup uvođenju 5G tehnologije

VIJEST 

Države članice pozvane su da povećaju ulaganja u infrastrukturu za širokopojasnu povezivost vrlo velikog kapaciteta,uključujući 5G, jer je ona osnovni element digitalne transformacije i jedan od temelja gospodarskog oporavka. Dogovor o popisu najboljih mjera članice EU-a trebale bi postići do 30. ožujka 2021.

ZAGREB, 21. rujna 2020. - Europska komisija je poduzela daljnje korake za jačanje digitalnog suvereniteta Europe u okviru svojeg plana za digitalno desetljeće te je objavila Preporuku u kojoj poziva države članice da povećaju ulaganja u infrastrukturu za širokopojasnu povezivost vrlo velikog kapaciteta, uključujući 5G, jer je ona osnovni element digitalne transformacije i jedan od temelja oporavka. U priopćenju EK-a naglašeno je kako će pravodobno uvođenje 5G mreža u nadolazećim godinama pružati znatne gospodarske mogućnosti jer je ključno sredstvo za europsku konkurentnost i održivost te glavni pokretač budućih digitalnih usluga.

Uz tu Preporuku Komisija je predložila novu Uredbu kako bi Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi održalo i unaprijedilo vodeći položaj Europe u tehnologiji superračunalstva u cilju jačanja cijele digitalne strategije i konkurentnosti Unije na globalnoj razini.

Ovom Preporukom EK poziva države članice da do 30. ožujka 2021. osmisle zajednički pristup, u obliku paketa mjera, pravodobnim uvođenjem nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta, što uključuje 5G mreže. Cilj takvih mjera je:
  • smanjiti troškove i ubrzati uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta, prije svega uklanjanjem nepotrebnih administrativnih prepreka;
  • pružiti pravodoban pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G i poticati ulaganja operatora u širenje mrežne infrastrukture;
  • uspostaviti veću prekograničnu koordinaciju za dodjelu radiofrekvencijskog spektra kako bi se podržale inovativne 5G usluge, posebno u industriji i prometnom sektoru.
U Preporuci se utvrđuju i smjernice za dobru praksu pri pravodobnom pristupu radiofrekvencijskom spektru za 5G mreže te bolju koordinaciju dodjele radiofrekvencijskog spektra za prekogranične primjene 5G tehnologije. To je posebno važno za omogućavanje povezane i automatizirane mobilnosti te digitalizaciju industrije i pametnih tvornica.
 
Priopćenje EK u cijelosti je dostupno na poveznici.
 
                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 ispiši stranicu