e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Lipanj '12

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o inspekcijskom nadzoru Infoval (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru Euro-dar (pdf)
Rješenje poštanskog nadzornika za LIDER EXPRESS (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru Tele2 - zabrana Data Roaminga (pdf)
Izdavanje suglasnosti na CCA LRIC dokumentaciju (pdf)
Rješenje u postupku insp. nadzora nad društvom Vlad u.o. vezano uz pružanje usluga operatora usluga s posebnom tarifom (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-10120/2009-4 - odbijanje tužbe HT-a u svezi analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koja se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-10118/2009-4 - odbijanje tužbe HT-a u svezi veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi na fiksnoj lokaciji (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-5097/2009-4 - odbijanje tužbe HT-a u svezi suglasnosti na Dodatak SP HT-a - ponuda za kolokacijske usluge i Troškovnik za izvođenje radova (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-8557/2011-58 povodom tužbe Hrvatskog Telekoma d.d. protiv rješenja nadzornika HAKOM-a kojim su utvrđene nepravilnosti u Standardnoj ponudi za usluge međupovezivanja (RIO) Hrvatskog Telekoma (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-10704/2011-5 - privremeno rješenje inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-12746/2011-4 - postupak rješavanja prigovora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-11547/2011-5 - spor o međusobnom povezivanju (pdf)
 
 ispiši stranicu